Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - week 27

Hieronder de belangrijkste highlights in het Europees Parlement deze week. Zie voor meer informatie ook hier

29/6: LIBE - debat over het EU rechtsstatelijkheidsmechanisme met o.a. Europees Commissaris Reynders en het Duitse EU-voorzitterschap.

29/6: ITRE - stemming over een Europese benadering inzake energie opslag.

2/7: DEVE - debat met Europees Commissaris Lenarčič over humanitaire hulp inzake COVID-19 en de vooruitzichten in het MFK.

Agenda Europees Parlement - week 26

22-23/6: AFET - stemming over EU-Afrikaanse veiligheidssamenwerking in de Sahel-regio, West-Afrika en de Hoorn van Afrika en een gedachtenwisseling over de situatie in Albanië

22-24/6: BUDG - stemming over de oprichting van het Just Transition Fund en enkele wijzigingen van de begroting inzake de vluchtelingenproblematiek. Ook vindt een debat plaats over het volgende MFK, de eigen middelen en het herstelplan, en wordt de ontwerpbegroting 2021 met Europees Commissaris Hahn besproken.

Agenda Europees Parlement - week 25

Van 17-19 juni vindt de plenaire vergadering van het Europees Parlement plaats. Onderwerpen op de agenda zijn onder andere: de anti-racisme protesten, het MFK en herstelplan, de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK, het openen van de Schengen grenzen, de conferentie over de toekomst van Europa en de impact van disinformatiecampagnes.

Daarnaast vinden de volgende commissievergaderingen plaats:

15/6: DEVE - debat over de impact van COVID-19 op voedselonzekerheid en armoede, en over het EU-antwoord op de COVID-19 pandemie in ontwikkelingslanden.

Europees Parlement - week 11

De plenaire vergadering van het Europees Parlement zal in verband met de veiligheidsmaatregelen rondom het coronavirus plaatsvinden in Brussel in plaats van in Straatsburg. 

9/3: de Commissie legt een verklaring af over de Klimaatwet en over rechts-extremistisch terrorisme en geweld in Europa, gevolgd door debat.

10/3: debat met de Raad en de Commissie over Internationale Vrouwendag en over het coronavirus. Ook zijn er debatten over de MKB-strategie en de Afrika-strategie van de Europese Commissie.

Europees Parlement - Week 10

02/03: BUDG: Gedachtewisseling over de ramingen van inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2021.

05/03: FEMM: Interparlementaire commissiebijeenkomst over 25 jaar Beijing verklaring en actieplatforms.

05/03: ENVI: Update van de Commissie over de COVID-19 situatie. Stemming over de strategische aanpak van farmaceutica in het milieu.

05/03: INTA: Workshop over de handelsgerelateerde aspecten van het mechanisme voor een koolstofgrensbelasting.

 

 

 

 

Europees Parlement - Week 8

17-18/02: IMCO: Stemming over typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte passagiers- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6).
17-18/02: ITRE: Stemming over de herziening van de richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur. Gedachtewisselingen: gestructureerde dialoog met commissaris Timmermans; gestructureerde dialoog met commissaris Gabriel. 

Europees Parlement - week 7

10/02: DROI: Gedachtewisseling met Linos-Alexandre Sicilianos, President van het EHRM.

10/02: Plenair debat over het MKB en Betere Regelgeving.

10/02: Plenair debat over de Gendergelijkheid Strategie

11/02: Plenair debat over het EU-Vietnam handelsverdrag en de investeringsbeschermingovereenkomst tussen de EU en Vietnam.

12/02: Plenair debat over de heropening van de vervolging tegen de premier van Tsjechië wegens misbruik van EU-middelen en mogelijke belangenconflicten.

 

 

 

 

 

 

Europees Parlement - Week 6

03/02: AFET: Strategische dialoog met commissaris Varhelyi. 

03/02: ENVI: Gedachtewisseling met commissaris Breton. Gedachtwisseling over het op de markt brengen van producten die GMOs bevatten of met GMOs zijn geproduceerd (bezwaar regel 112).

06/02: ECON: Monetair dialoog met ECB-president Legarde.

06/02: LIBE: Gedachtwisseling over de oprichting van het Fonds voor Interne Veiligheid (rapportage over onderhandelingen).

06/02: LIBE-CONT: Gedachtwisseling over de oprichting van het European Openbaar Ministerie.

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement