Europees Parlement

Europees Parlement - week 49

04/12: AFCO: Hoorzitting over de verkiezingen van 2019 en over voorstellen met het oog op het debat over de toekomst van Europa.

04-05/12: AFET: Interparlementaire commissievergadering over de EU-prioriteiten voor het buitenlands beleid voor de nieuwe institutionele cyclus. 

04-05/12: AGRI: Hoorzitting over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

02-03/12: DROI: Gedachtwisseling met Joshua Wong, Secretaris-generaal en mede-oprichter van de Demosisto-partij uit Hong Kong.

Europees Parlement - week 48

25/11: AFCO: Gedachtewisseling over de conferentie over de toekomst van Europe en de rol van het Europees Parlement.

25/11: BUDG: Gedachtewisseling over het resultaat van de overeengekomen Begroting 2020.

25/11: INTA: Stemmingen over de crisis in de WTO Vaste Beroepsinstantie en over het akkoord met de VS met betrekking tot de toewijzing van een aandel in het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit. 

25/11: Plenair debat over de VN Klimaatverandering Conferentie 2019.

Europees Parlement - Week 47

18/11: AGRI: Hoorzitting over de duurzaamheid van de Europese landbouw met betrekking tot de potentiële impact op de markt van de Mercosur-overeenkomst.

18/11: ECON: Economisch Dialoog met Mario Centeno, voorzitter van de Eurogroep.

21/11: LIBE: EUNAVORMED Operatie Sophia uitbreiding van het mandaat tot 31 maart 2020, situatie van de rechtsstaat in Hongarije, en de situatie van migranten in detentiecentra in Libie.  

Europees Parlement - week 46

11/11: CONT: Gedachtewisseling over het onderzoek door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) naar samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van OLAF-onderzoeken

12/11: DEVE: Gedachtewisseling over recente ontwikkelingen in Libanon en over de humanitaire situatie in het noordoosten van Syrië. Overweging over de situatie van milieuactivisten in Rusland en over Oekraïense politieke gevangenen.  

Europese Parlement- Week 45

04/11: ECON: Hoorzittingen met voorzitters van EIOPA, EBA en ESMA.

05/11: AGRI: Stemmingen over de EU-VS overeenkomst betreffende de import van hoge kwaliteit rundvlees en over de EU-Oekraïne overeenkomst betreffende handel preferenties voor pluimvee. Gedachtewisseling met Commissie-vertegenwoordigers over de langetermijn perspectieven van de Europese rundvlees sector.

Europees Parlement - week 42

14/10: BUDG: Stemmingen over alle secties van het algemene budget van de EU voor 2020, en over maatregelen voor de implementatie en financiering van het EU Budget 2020 gerelateerd aan het uittreden van het VK uit de EU.

14/10: LIBE: Gedachtewisseling met de Commissie en het EU-voorzitterschap over de stand van zaken van Justitie en Binnenlandse Zaken aangelegenheden.

 

 

 

 

    

Europese Parlement- Week 41

08/10: AFCO: Hoorzitting over Brexit met organisaties die de Europese burgers in het VK vertegenwoordigen en organisaties die de Britse burgers in de EU vertegenwoordigen.  

08/10: Hoorzittingen met kandidaat-Commissarissen Dombrovskis, Vestager en Timmermans.

08/10: IMCO: Stemmingen over het vaststellen van: het programma voor de interne markt, concurrentievermogen en ondernemingen; het programma voor coöperatie op het gebied van douanecontrole; het instrument voor financiële steun voor douanecontrole apparatuur.

Europese Parlement- Week 40

De komende week zullen de hoorzittingen van de kandidaat-Commissarissen van start gaan. Het schema voor de hoorzittingen kunt u hier vinden: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190919RES61417/20190919RES61417.pdf

01-02/10: BUDG: Stemmingen over amendementen voor het EU Budget 2020. Overwegingen over maatregelen voor de implementatie en financiering van het EU Budget 2020 gerelateerd aan het uittreden van het VK uit de EU.

Europees Parlement - week 39

23-24-09: LIBE: De vijfde bijeenkomst van de Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) van Europol.

23-24/09: ECON: Gedachtewisselingen met ECB-President Draghi in het kader van het monetaire dialoog, en met EFB-voorzitter Thygesen over de EFB-evaluatie fiscaal beleid in de Eurozone voor 2020. Hoorzitting met Draghi over het ESRB. Behandeling amendementen economisch beleid van de eurozone in 2019.

23-24/9: BUGD: Gedachtewisselingen over het budget voor 2020, en het MFK 2021-2017 (inclusief eigen middelen).

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement