Europees Parlement

Europees Parlement - Week 5

28/01: AFCO: Gedachtewisseling over de COSAC (Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden) van 19-20 januari 2020.

27/01: ECON-EMPL: Economisch dialoog over het najaarspakket van het Europees Semester 2020 met commissaris Dombrovskis, commissaris Gentiloni en commissaris Schmit.

28/01: ITRE: Gestructureerde dialoog met commissaris Breton.  

27-28/01: LIBE: Gedachtewisseling over gezinshereniging in de periode na Brexit. Gedachtewisseling met commissaris Johansson over de toekomst van EU-interne veiligheid en over de EU-interneveiligheidsstrateige.

Agenda Europees Parlement - week 3

Het Europees Parlement zal deze week plenair vergaderen. Op de agenda staat onder andere:

13/1: Verklaring van de Europese Commissie over genderkloof in salarissen (stemming hierover voorzien later in januari).

14/1: De prioriteiten van het Kroatische EU-voorzitterschap; een gezamenlijk BTW-systeem voor kleine bedrijven; het duurzaam investeringsplan en het rechtvaardige transitiefonds (Green Deal); de hoorzittingen met oa Hongarije in het kader van rechtsstatelijkheid; de situatie in Libië.

Europees Parlement - Week 51

16/12: Debat over de benoemingen van leden van de directie van de Europese Centrale Bank.

16/12: Debat over eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie - BEPS 2.0, stemmingen volgen op 18/12.

16/12: LIBE: Gedachtewisseling met commissaris Schinas.

16/12: LIBE: Presentatie van het voorzitterschap over de evaluatie van de jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat en presentatie over de Artikel 7(1) produre betreffende Hongarije.

Europees Parlement - Week 50

09/12: AFCO: Stemming over de Conferentie over de toekomst van Europa.

12/12: BUDG: Gedachtewisseling over de follow-up van de resoluties van het Parlement en van de voortgang in de Raad met betrekking tot het MFK 2021-2027 en eigen middelen.

12/12: ECON: Hoorzitting met Andrea Enria, voorzitter van de raad van toezicht van de ECB. Overweging over de toegevoegde waarde van een gemeenschappelijk stelsel van BTW met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen.

Europees Parlement - week 49

04/12: AFCO: Hoorzitting over de verkiezingen van 2019 en over voorstellen met het oog op het debat over de toekomst van Europa.

04-05/12: AFET: Interparlementaire commissievergadering over de EU-prioriteiten voor het buitenlands beleid voor de nieuwe institutionele cyclus. 

04-05/12: AGRI: Hoorzitting over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

02-03/12: DROI: Gedachtwisseling met Joshua Wong, Secretaris-generaal en mede-oprichter van de Demosisto-partij uit Hong Kong.

Europees Parlement - week 48

25/11: AFCO: Gedachtewisseling over de conferentie over de toekomst van Europe en de rol van het Europees Parlement.

25/11: BUDG: Gedachtewisseling over het resultaat van de overeengekomen Begroting 2020.

25/11: INTA: Stemmingen over de crisis in de WTO Vaste Beroepsinstantie en over het akkoord met de VS met betrekking tot de toewijzing van een aandel in het tariefcontingent voor de invoer van rundvlees van hoge kwaliteit. 

25/11: Plenair debat over de VN Klimaatverandering Conferentie 2019.

Europees Parlement - Week 47

18/11: AGRI: Hoorzitting over de duurzaamheid van de Europese landbouw met betrekking tot de potentiële impact op de markt van de Mercosur-overeenkomst.

18/11: ECON: Economisch Dialoog met Mario Centeno, voorzitter van de Eurogroep.

21/11: LIBE: EUNAVORMED Operatie Sophia uitbreiding van het mandaat tot 31 maart 2020, situatie van de rechtsstaat in Hongarije, en de situatie van migranten in detentiecentra in Libie.  

Europees Parlement - week 46

11/11: CONT: Gedachtewisseling over het onderzoek door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) naar samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van OLAF-onderzoeken

12/11: DEVE: Gedachtewisseling over recente ontwikkelingen in Libanon en over de humanitaire situatie in het noordoosten van Syrië. Overweging over de situatie van milieuactivisten in Rusland en over Oekraïense politieke gevangenen.  

Europese Parlement- Week 45

04/11: ECON: Hoorzittingen met voorzitters van EIOPA, EBA en ESMA.

05/11: AGRI: Stemmingen over de EU-VS overeenkomst betreffende de import van hoge kwaliteit rundvlees en over de EU-Oekraïne overeenkomst betreffende handel preferenties voor pluimvee. Gedachtewisseling met Commissie-vertegenwoordigers over de langetermijn perspectieven van de Europese rundvlees sector.

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement