Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - week 23

Ondanks dat het Europees Parlement met verkiezingsreces is zal de BUDG-commissie bij wijze van uitzondering bijeenkomen op woensdag 5 juni. Europees Commissaris Oettinger zal dan het concept Budget voor 2020 presenteren.

Van 23-26 mei hebben de verkiezingen van het Europees Parlement plaatsgevonden. De komende weken zullen de politieke groepen interne vergaderingen hebben.  De eerste vergaderingen in het nieuwe mandaat zullen in de eerste week van juli plaatsvinden.

 

 

  

Agenda Europees Parlement - week 22

Ondanks dat het Europees Parlement met verkiezingsreces is zal de AFET-commissie (Buitenlandse Zaken) bij wijze van uitzondering bijeenkomen op woensdag 29 mei. Europees Commissaris Hahn zal dan het uitbreidingspakket 2019 presenteren.

Van 23-26 mei hebben de verkiezingen van het Europees Parlement plaatsgevonden. De komende weken zullen de politieke groepen interne vergaderingen hebben.  De eerste vergaderingen in het nieuwe mandaat zullen in de eerste week van juli plaatsvinden.

Agenda Europees Parlement - week 20

Het Europees Parlement is met verkiezingsreces. Van 23-26 mei vinden de verkiezingen van het Europees Parlement plaats. De eerste vergaderingen in het nieuwe mandaat zullen in de eerste week van juli plaatsvinden.

Op woensdagavond 15 mei om 21.00 uur vindt een debat plaats tussen de Spitzenkandidaten van de verschillende Europese fracties. Het debat zal worden gelivestreamed via de website europarl.europa.eu.

 

Agenda Europees Parlement week 16

Deze week is de laatste week dat het Europees Parlement in zitting is. Vanaf volgende week begint het verkiezingsreces voor de leden van het Europees Parlement. Activiteiten deze week zijn onder andere:

Plenair:

15-16/4: ECON - debat en stemmingen over EU-wetgeving inzake collectieve investeringsfondsen, bank hervormingen, Europees toezicht en een Commissie verklaring over het niet aannemen van een EU belasting op digitale diensten.

16/4: EMPL - debat en stemmingen over transparante en voorspelbare werkomstandigheden in de EU, Europese Arbeidsautoriteit

Agenda Europees Parlement - week 15

8/4 [LIBE]: debat over de uitbreiding van het mandaat van EUNAVFORMED operatie Sophia tot 30 september; stemmingen over het voorkomen van verspreiding van terroristische online content, standaarden en procedures in lidstaten voor terugkeer van illegale derdelanders, juridische samenwerking op criminele zaken tussen Eurojust en Denemarken.

8/4 [TRAN]: debat met Europees Commissaris Bulc over resultaten en toekomst van transportbeleid.

8/4 [CONT-IMCO]: hoorzitting over bestrijden douane fraude.

Agenda Europees Parlement week 14

01/04 [BUDG/ECON]: Stemming over de oprichting van het InvestEU programma
01/04 [JURI]: Gedachtewisseling met de Europese Commissie over het concept van de ethische richtlijnen voor betrouwbare kunstmatige intelligentie
01-02/04 [INTA]: Presentatie door de Commissie van het jaarverslag over de handelsbeschermingsactiviteiten; Presentatie door de Commissie van de handelsaspecten van de gezamenlijke mededeling over de betrekkingen tussen de EU en China
01-02/04 [ECON]: gedachtewisseling met de vicevoorzitter van de ECB over het jaarrapport van de ECB van 2018; Stemming over het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen
01-02/04 [LIBE]: Stemming over de Europese grens- en kustwacht; Gestructureerde dialoog met de Eurocommissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap; Stemming over de voorkoming van de verspreiding van terroristische online content
02/04 [CULT]: Gedachtewisseling met de Commissie over nepnieuws; Gedachtewisseling met de Commissie over de resultaten van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
02/04 [EMPL]: Stemming over het voorlopige akkoord over de coördinatie van socialezekerheidsstelsels
02/04 [ITRE]: Een voorstel voor de regulering van het Europees Parlement en de Raad voor de oprichting van Horizon Europe
02/04 [IMCO]: Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU; Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
02/04 [AFCO]: Burgerdialogen en burgerraadplegingen over de toekomst van Europa; De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - stand van zaken

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement