Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - week 38

Deze week vergadert het Europees Parlement plenair, in Brussel dit keer. De week staat in het teken van de verklaring van de Voorzitter van de Europese Commissie over de Staat van de Europese Unie, die op woensdag 16 september van 9.00-12.00 uur zal plaatsvinden. Hierin zal zij een vooruitblik geven op de dossiers die de komende tijd zullen spelen. Daarna volgt een debat.

Verder op de agenda:

14/9: debatten over oa rechtsstatelijkheid in Polen; het eigen middelen besluit; strategische benadering tot farmaceutische middelen in het milieu en wapenexport.

Agenda Europees Parlement - week 37

7/9 - AGRI: gedachtenwisseling met Europees Commissaris Wojciechowski en stemming over de Europese Bosstrategie.

7/9 - DROI: over de mensenrechtensituatie in Belarus.

7/9 - EMPL: over het recht niet verbonden te zijn; nieuwe wegen voor legale arbeidsmigratie, het herstelfonds and werkgelegenheids- en sociaal beleid in het eurogebied 2020. Stemming over ethische aspecten AI.

7/9-11/9 - ENVI: over de EU vaccin strategie, incl. de aankoop ervan. Stemming over voedsel additieven.

7/9 - FEMM: over vrouwendeelname aan de digitale economie en vrouwen in de politiek.

Agenda Europees Parlement - week 36

31/8-1/9: BUDG - bespreking van MFF, eigen middelen en herstelplan, deels in aanwezigheid van de Duitse minister van Europese Zaken Roth, en stemming over rapport eigen middelen.

31/8-1/9: EMPL - debat over toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting (rapporteur Van Sparrentak), de aanpak van COVID-19 en een gesprek met Europees Commissaris Suica over de impact van demografische veranderingen.

1/9: AFET - gedachtenwisseling met de hoofden van de EU delegaties in Hong Kong en in Turkije.

Agenda Europees Parlement - week 27

Hieronder de belangrijkste highlights in het Europees Parlement deze week. Zie voor meer informatie ook hier

29/6: LIBE - debat over het EU rechtsstatelijkheidsmechanisme met o.a. Europees Commissaris Reynders en het Duitse EU-voorzitterschap.

29/6: ITRE - stemming over een Europese benadering inzake energie opslag.

2/7: DEVE - debat met Europees Commissaris Lenarčič over humanitaire hulp inzake COVID-19 en de vooruitzichten in het MFK.

Agenda Europees Parlement - week 26

22-23/6: AFET - stemming over EU-Afrikaanse veiligheidssamenwerking in de Sahel-regio, West-Afrika en de Hoorn van Afrika en een gedachtenwisseling over de situatie in Albanië

22-24/6: BUDG - stemming over de oprichting van het Just Transition Fund en enkele wijzigingen van de begroting inzake de vluchtelingenproblematiek. Ook vindt een debat plaats over het volgende MFK, de eigen middelen en het herstelplan, en wordt de ontwerpbegroting 2021 met Europees Commissaris Hahn besproken.

Agenda Europees Parlement - week 25

Van 17-19 juni vindt de plenaire vergadering van het Europees Parlement plaats. Onderwerpen op de agenda zijn onder andere: de anti-racisme protesten, het MFK en herstelplan, de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK, het openen van de Schengen grenzen, de conferentie over de toekomst van Europa en de impact van disinformatiecampagnes.

Daarnaast vinden de volgende commissievergaderingen plaats:

15/6: DEVE - debat over de impact van COVID-19 op voedselonzekerheid en armoede, en over het EU-antwoord op de COVID-19 pandemie in ontwikkelingslanden.

Europees Parlement - week 11

De plenaire vergadering van het Europees Parlement zal in verband met de veiligheidsmaatregelen rondom het coronavirus plaatsvinden in Brussel in plaats van in Straatsburg. 

9/3: de Commissie legt een verklaring af over de Klimaatwet en over rechts-extremistisch terrorisme en geweld in Europa, gevolgd door debat.

10/3: debat met de Raad en de Commissie over Internationale Vrouwendag en over het coronavirus. Ook zijn er debatten over de MKB-strategie en de Afrika-strategie van de Europese Commissie.

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement