Europees Parlement

Europees Parlement - Week 8

17-18/02: IMCO: Stemming over typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte passagiers- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6).
17-18/02: ITRE: Stemming over de herziening van de richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur. Gedachtewisselingen: gestructureerde dialoog met commissaris Timmermans; gestructureerde dialoog met commissaris Gabriel. 

Europees Parlement - week 7

10/02: DROI: Gedachtewisseling met Linos-Alexandre Sicilianos, President van het EHRM.

10/02: Plenair debat over het MKB en Betere Regelgeving.

10/02: Plenair debat over de Gendergelijkheid Strategie

11/02: Plenair debat over het EU-Vietnam handelsverdrag en de investeringsbeschermingovereenkomst tussen de EU en Vietnam.

12/02: Plenair debat over de heropening van de vervolging tegen de premier van Tsjechië wegens misbruik van EU-middelen en mogelijke belangenconflicten.

 

 

 

 

 

 

Europees Parlement - Week 6

03/02: AFET: Strategische dialoog met commissaris Varhelyi. 

03/02: ENVI: Gedachtewisseling met commissaris Breton. Gedachtwisseling over het op de markt brengen van producten die GMOs bevatten of met GMOs zijn geproduceerd (bezwaar regel 112).

06/02: ECON: Monetair dialoog met ECB-president Legarde.

06/02: LIBE: Gedachtwisseling over de oprichting van het Fonds voor Interne Veiligheid (rapportage over onderhandelingen).

06/02: LIBE-CONT: Gedachtwisseling over de oprichting van het European Openbaar Ministerie.

Europees Parlement - Week 5

28/01: AFCO: Gedachtewisseling over de COSAC (Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden) van 19-20 januari 2020.

27/01: ECON-EMPL: Economisch dialoog over het najaarspakket van het Europees Semester 2020 met commissaris Dombrovskis, commissaris Gentiloni en commissaris Schmit.

28/01: ITRE: Gestructureerde dialoog met commissaris Breton.  

27-28/01: LIBE: Gedachtewisseling over gezinshereniging in de periode na Brexit. Gedachtewisseling met commissaris Johansson over de toekomst van EU-interne veiligheid en over de EU-interneveiligheidsstrateige.

Agenda Europees Parlement - week 3

Het Europees Parlement zal deze week plenair vergaderen. Op de agenda staat onder andere:

13/1: Verklaring van de Europese Commissie over genderkloof in salarissen (stemming hierover voorzien later in januari).

14/1: De prioriteiten van het Kroatische EU-voorzitterschap; een gezamenlijk BTW-systeem voor kleine bedrijven; het duurzaam investeringsplan en het rechtvaardige transitiefonds (Green Deal); de hoorzittingen met oa Hongarije in het kader van rechtsstatelijkheid; de situatie in Libië.

Europees Parlement - Week 51

16/12: Debat over de benoemingen van leden van de directie van de Europese Centrale Bank.

16/12: Debat over eerlijke belastingheffing in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie - BEPS 2.0, stemmingen volgen op 18/12.

16/12: LIBE: Gedachtewisseling met commissaris Schinas.

16/12: LIBE: Presentatie van het voorzitterschap over de evaluatie van de jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat en presentatie over de Artikel 7(1) produre betreffende Hongarije.

Europees Parlement - Week 50

09/12: AFCO: Stemming over de Conferentie over de toekomst van Europa.

12/12: BUDG: Gedachtewisseling over de follow-up van de resoluties van het Parlement en van de voortgang in de Raad met betrekking tot het MFK 2021-2027 en eigen middelen.

12/12: ECON: Hoorzitting met Andrea Enria, voorzitter van de raad van toezicht van de ECB. Overweging over de toegevoegde waarde van een gemeenschappelijk stelsel van BTW met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement