Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 44

Vanwege de groene week zijn er geen vergaderingen. Wel vinden er enkele commissieactiviteiten plaats, zoals:

[CONT]: Evaluatie van de grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Maas-Rijn. Verzamelen van goede voorbeelden en het vergelijken van de verschillen wat betreft controle op de eigen middelen van de EU.

[AFET] [INTA]: G20 parlementair forum als onderdeel van de G20 Top in december.

[AFET] [DROI]: VN Algemene Vergadering: vrede en veiligheid, mensenrechten en conflict preventie.  

Agenda Europees Parlement week 43

22/10 [ECON]: Behandeling van het ontwerpverslag over het gemeenschappelijk stelsel van belastingen over de toegevoegde waarde; Regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of v
22/10 [CULT]: Behandeling van het ontwerpverslag over Erasmus.
22/10 [JURI]: Stemming over bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.
22/10 [LIBE]: Stemming over de tijdelijke herinvoering van de interne grenscontroles; Behandeling van het ontwerpverslag over interoperabiliteit; Behandeling van het ontwerpverslag over de vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode
22/10 [AFCO]: Stand van zaken van de Brexit onderhandelingen met Guy Verhofstadt en Danuta Maria Hubner; Stand van het debat over de toekomst van Europa.
25/10 [BUDG/ECON]: Behandeling van het ontwerpverslag over de vaststelling van het InvestEU programma; behandeling van het ontwerpverslag over de vaststelling van een Europese stabiliteitsfunctie voor investeringen.

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 43

22/10: VN klimaatverandering congres in Katowice, Polen; Vermindering van de impact van bepaalde plastic producten op het milieu; Stimuleren van schone en energie zuinige voertuigen.
23/10: Debat met de Minister-President van Roemenië, Klaus Iohannis, over de toekomst van Europa; Verklaring van de Europese Commissie over het Commissie Werkpogramma 2019; Schengen informatie systeem
24/10: Verklaringen van de Europese raad en Europese Commissie over de conclusie van de Europese Raadsbijeenkomst op 18 en 19 oktober
25/10: Veterinaire medicinale producten; inzet van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de EU: tijd om in actie te komen!

Agenda Europees Parlement week 42

15/10 [TRAN]: Wegeninfrastructuur en veiligheidsmanagement; presentatie over hoge snelheidslijn door dhr. Herics
15/10 [REGI]: Mechanisme om legale en administratieve obstakels in een grensoverschrijdende context op te lossen; Europees fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds
15/10 [AGRI]: Workshop over het gezamenlijke landbouw beleid na 2020
15/10 [LIBE]: Stemming over de interoperabiliteit tussen EU informatie systemen (grenzen en visa)
15-18/10 [TAX3]: Hoorzitting over ‘golden visas’ en andere nationale regelingen die belastingvoordelen verstrekken
18/10 [EMPL]: Stemming over transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden in de EU; ESF+
18/10 [ECON]: Stemming over economisch beleid van de eurozone

Nationale parlementen en EP bespreken Toekomst van Europa

Op 10 oktober vindt een interparlementaire commissiebijeenkomst plaats van de AFCO-commissie in het Europees Parlement over de toekomst van Europa. 36 leden van nationale parlementen uit 16 EU-lidstaten en vier kandidaat- en EVA-lidstaten (de Europese Vrijhandelsassociatie, het samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland)  zullen in debat gaan met de leden van deze AFCO-commissie over de stand van zaken van het debat over de toekomst van Europa.

10/10: Interparlementaire commissiebijeenkomst van de AFCO-commissie

Agenda Europees Parlement week 41

08-09/10 [BUDG]: Gedachtewisseling over het MFK 2021-2027 en het tussenrapport over eigen middelen
08-09/10 [ECON]: Gestructureerde dialoog met Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging; de bankenunie; vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen
09/10 [EMPL]: Stemming over sociaal beleid van de eurozone; bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende of mutagene stoffen.
10/10 [AFCO]: Interparlementaire commissie vergadering over de status van het debat over de toekomst van Europa; hoorzitting over de mogelijkheden van het parlement om politieke controle over de Commissie uit te oefenen na Lissabon
10/10 [BUDG/CONT]: Stemming over de bescherming van het budget van de EU in het geval van algemeen verlies in verband met de rechtsstaat in lidstaten
10/10 [CULT]: Gedachtewisseling over het Europees Solidariteitskorps
10-11/10 [DROI]: Jaarrapport over mensenrechten en democratie in 2017 en het beleid van de EU; hoorzitting over hedendaagse vormen van slavernij in derde landen
10-11/10 [ENVI]: Stemming over eenmalig gebruik van plastic
10-11/10 [LIBE]: Stemming over het gebruik van de data van Facebook gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op databescherming; Gestructureerde dialoog met Dimitris vramopoulos, Eurocommissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap
10-11/10 [SEDE]: Hoorzitting over kunstmatige intelligentie en de impact op veiligheid

Agenda Europees Parlement week 40

01/10 [AFCO]: De tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU; stand van zaken Brexit onderhandelingen
01/10 [ECON]: Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank; Europese toezichthoudende autoriteiten en geïntegreerde financiële markten
01/10 [LIBE]: Gedachtewisseling over de situatie in Roemenië, over onder andere de onafhankelijkheid van de rechtspraak (met Eurocommissaris en vicevoorzitter Frans Timmermans)
01/10 [TAX3]: Hoorzitting over relaties met Zwitserland in belastingzaken en witwaspraktijken.

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 40

02/10: Voorbereiding op de Europese Raad van 18 en 19 oktober; stemming over de levering van audiovisuele mediadiensten; debat over emissie standaarden voor nieuwe voertuigen; Harmonisering en simplificering van bepaalde regels in het btw-systeem.
03/10: De Europese Raad en Europese Commissie spreken over de rechtsstaat in Roemenië; een debat met de Estse premier, Jüri Ratas, over de toekomst van Europa.
04 /10: Debat over situaties waarin mensenrechten, democratie en de rechtsstaat worden geschonden.

Agenda Europees Parlement week 39

24/09 [EMPL]: Werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone
24/09 [AFCO]: Onderzoek Ombudsman over de transparantie van het wetgevingsoverleg in de voorbereidende instanties van de Raad; Hoorziting over de terugrekkingsovereenkomst tussen de EU en het VK
24/09 [TRAN]: Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds
26/09 [TAX3]: Openbare hoorzitting over de derdelanddimensie in de strijd tegen belastingmisdrijven, -ontduiking en –ontwijking.

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement