Europees Parlement

Agenda Europees Parlement Week 12

19/03: [ECON] Verslag lopende interinstitutionele onderhandelingen
21/03: [BUDG] Versterking van de economische, sociale en territoriale cohesie; Toekomst van voedsel en landbouw; Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds
21/03: [EMPL] Richtsnoeren werkgelegenheidsbeleid van lidstaten; Versterking economische, sociale en territoriale cohesie
21/03: [INTA] Toekomst voedsel en landbouw; Brexit; VS beperkingen op invoer staal
21/03: [TERR] Bescherming rechten slachtoffers terrorisme in EU; Bevordering weerbaarheid tegen terrorisme in EU

Europees Parlement stelt MFK- en CCCTB-inzet vast en steunt Commissie in staalconflict met VS

Tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg deze week heeft een ruime meerderheid het Europees Parlement de inzet voor de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader - de EU-meerjarenbegroting - gesteund. Men wil het huidige financieringsniveau van cohesiebeleid en landbouwbeleid handhaven en nieuwe middelen aanwenden om de nieuwe uitdagingen te financieren.  Verder pleit men voor een financieringsplafond van 1,3% en het uiterlijk in april 2019 bereiken van een akkoord in de MFK-onderhandelingen.  De Commissie houdt het vooralsnog bij een

13/03: Debat MFK
14/03: Debat Staalconflict met VS
14/03: Stemmingen MFK
15/03: Stemmingen CCTB/CCCTB

Acht landen van zwarte lijst belastingontwijking verwijderd

Op 28 februari 2018 vond een debat plaats in de plenaire vergadering van het Europees Parlement over de verwijdering van verscheidene derde landen van de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingendoeleinden, ook wel de zwarte lijst voor belastingontwijking genoemd. De lijst is onderdeel van het werk van de EU om belastingontwijking en -ontduiking aan te pakken. Op 23 januari kondigde de Raad aan acht landen van de lijst te verwijderen op basis van toezeggingen op hoog politiek niveau van deze landen.

28/02: Debat zwarte lijst belastingontwijking

Transnationale kieslijst afgewezen door EP

De plenaire vergadering van het Europees Parlement (EP) in Straatsburg stond vorige week in het teken van institutionele kwesties, zoals de samenstelling van het Europees Parlement en de kaderovereenkomst inzake de betrekkingen tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement. Ook stond op de agenda de uitbreidingsstrategie van de EU voor de Westelijke Balkan en de zomertijdregeling.

22/02: Plenair debat Informele Europese Top d.d. 23 februari 2018

Agenda Europees Parlement week 8

19-20/02: Europese Parlementaire Week
19/02: [INTA] Gedachtewisseling grensoverschrijdende gegevensstromen en bescherming persoonsgegevens in handels- en investeringsovereenkomsten; Gedachtewisseling handelspreferenties Israël mbt etikettering producten uit de nederzettingen
19/02: [LIBE] Mini-hoorzitting EU-burgerschap
20/02: [ENVI] Gedachtewisseling Katainen circulaire economie; Gedachtewisseling Commissie koolstofcompensatie en -verminderingsregeling internationale luchtvaart
20/02: [LIBE] Hoorzitting toekomst Schengengebied
21/02: [ECON] Economische dialoog en gedachtewisseling Centeno
21/02: [EMPL] Hoorzitting evenwicht privé en beroepsleven; Gedachtewisseling Thyssen transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
22/02: [EMPL] Behandeling ontwerpverslag richtsnoeren werkgelegenheidsbeleid; Presentatie studie werknemers platformeconomie

Mogelijk uitbreiding EU naar Westelijke Balkan in 2025

Dinsdag 6 februari debatteerde het Europees Parlement in zijn plenaire vergadering over de nieuwe uitbreidingsstrategie voor de Westelijke Balkan, die op dezelfde dag is gepubliceerd door de Europese Commissie. De zes landen wordt in dit beleidsdocument toetreding tot de EU in het vooruitzicht gesteld in 2025, mits zij aan de voorwaarden voldoen. “De Westelijke Balkan is al onderdeel van Europa: we zijn historisch en geografisch verbonden en delen dezelfde kansen en uitdagingen, nu en in de toekomst,” aldus Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini.

06/02: Plenaire vergadering EP over uitbreidingsstrategie voor de Westelijke Balkan

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement