Europees Parlement

Hofuitspraak voor meer transparantie

In de zaak T-540/15 De Capitani t. Europees Parlement heeft het Europees Hof van Justitie op donderdag 22 maart 2018 een belangrijke stap gezet richting meer openbaarheid in de Europese besluitvorming. In elke zitting van de triloog wordt een zogenaamd vier-kolommendocument vastgesteld waar het voorstel van de Commissie, de amendementen van het EP, het standpunt van de Raad en de bereikte compromissen worden weergegeven.

21/03: Plenair debat Europees Parlement over de transparantie van EU-instellingen
22/03: Uitspraak inzake transparantie door het Europees Hof van Justitie

Agenda Europees Parlement Week 13

26/03: [ECON] EMU-pakket; Houdbaarheid financiën; Invoering kader screenen directe buitenlandse investeringen in EU
26/03: [LIBE] Voortgangsverslag uitvoering Europese migratieagenda
26/03: [REGI] Cohesiebeleid en circulaire economie
27/03: [EMPL] Verslag uitvoering EU-strategie jeugd; Uitlegging en tenuitvoerlegging "Beter wetgeven"
27/03: [JURI] Jaarverslagen 2015-2016 subsidiariteit en evenredigheid
27/03: [LIBE] Bestrijding fraude en vervalsing niet-contante betaalmiddelen; Kandidaat van het EP voor de benoeming van de Europese hoofdofficier van justitie
27/03: [REGI] Versterking economische, sociale en territoriale cohesie EU
28/03: [AFCO] [JURI] Uitlegging en tenuitvoerlegging "Beter wetgeven"

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement