Europese Commissie

Europese Commissie: voorstellen en presentaties week 51

Mededeling over de strategie voor cybersecurity (Vestager/Schinas/Borrell)
Herziening van de richtlijn over de veiligheid van netwerken en informatiesystemen (Vestager/Schinas)
Voorstel voor een richtlijn over de 'resilience of critical entities' (Schinas)
Actieplan voor niet-renderende leningen (Dombrovskis)
Digital Services Act (Vestager)
Digital Markets Act (Vestager)

Europese Commissie: voorstellen en presentaties week 50

Europees Klimaatpact (Eurocommissaris Timmermans)
Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (Eurocommissaris Timmermans)
Duurzaamheidseisen voor batterijen in de EU (Eurocommissaris Timmermans / Sefcovic)
Een EU-agenda over counter-terrorisme (Eurocommissaris Schinas)
Voortgangsrapport over de Veiligheidsunie (Eurocommissaris Schinas)
Voorstel voor het versterken van het mandaat van Europol (Eurocommissaris Schinas)
Digital Services Act (Eurocommissaris Vestager)
Digital Markets Act (Eurocommissaris Vestager)

Agenda Europees Parlement week 49

30/11 [EMPL]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over de coördinatie van sociale zekerheidssystemen, European Social Fund (ESF+) en het European Global Adjustment Fund (EGF)
30/11 [ENVI]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over vaststelling van een actieprogramma van de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health-programma”)
30/11 [INTA]: Gedachtewisseling over de toegang tot vaccins en ander aanverwant COVID-19-materiaal in het kader van de WTO
30/11 [LIBE]: Gedachtewisseling over de Artikel 7-procedures m.b.t. de situatie van de rechtsstaat in Hongarije en Polen, met o.a. Eurocommissaris Reynders (Justitie) en vertegenwoordigers van de Raad en de nationale autoriteiten van Hongarije en Polen
30/11 [LIBE]: Gedachtewisseling over de recente ontwikkelingen in Hongarije en Polen met betrekking tot de rechten van LHBTI's met Eurocommissaris Dalli (Gelijkheid)
01/12 [AFET-DROI]: Uitwisseling over de mensenrechtenschendingen in Wit-Rusland met o.a. experts van de VN en OVSE
01/12 [EMPL]: Uitwisseling over de gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en vaardigheden voor de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen
01/12 [LIBE]: Gedachtewisseling over de recente aantijgingen over pushbacks tijdens operaties van Frontex in het oostelijk Middellandse Zeegebied, met de uitvoerend directeur van Frontex
01/12 [LIBE]: Interparlementaire Commissievergadering over de evaluatie van de activiteiten van Eurojust
01/12 [SEDE]: Debriefing over het resultaat van de Raad buitenlandse zaken – bijeenkomst van de Ministers van Defensie door Charles Fries adjunct-secretaris-generaal voor het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en crisisrespons
02/12 [AFET]: Interparlementaire Commissievergadering over de Westelijke Balkan en de EU-reactie op de gebeurtenissen in Wit-Rusland
02/12 [ANIT]: Uitwisseling met Janusz Wojciechowski (Eurocommissaris voor Landbouw)
02/12 [CULT]: Publieke hoorzitting over het onderwijspakket: doelen, uitdagingen en succesfactoren
02/12 [IMCO]: Gedachtewisseling over de gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en vaardigheden voor de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen
02/12 [AFET]: Gedachtewisseling over het rapport van de Commissie over Turkije (2019-2020)
03/12 [AFCO]: Gedachtewisseling over de participatie van burgers en het maatschappelijk middenveld in de Conferentie over de Toekomst van Europa

Pagina's

Abonneren op RSS - Europese Commissie