Europese Commissie

Agenda Europese Commissie - week 26

Op woensdag 26 juni wordt mogelijk een voorstel voor de verdere versterking van het rechtsstatelijkheidskader van 2014 gepubliceerd. Daarnaast wordt het jaarlijkse Management and Performance Report inzake de EU-begroting gepubliceerd. Verder staat op de agenda van het college van Commissarissen een presentatie van het derde voortgangsrapport van het Europees Begrotingscomite (onafhankelijk adviesorgaan van de Europese Commissie) over de algemene richting van het fiscaal beleid in de Eurozone, gegeven door de heer Thygesen, voorzitter van het comite. 

Agenda Europese Commissie - week 25

Op 18 juni publiceert de Europese Commissie aanbevelingen op basis van de concept nationale energie en klimaat plannen voor 2021-2030. Ook wordt in het college van Commissarissen de stand van zaken besproken inzake de betrekkingen met Zwitserland. Ten slotte zal het derde voortgangsrapport van het onafhankelijke Europees Begrotingscomité (adviesorgaan van de Commissie) over de algemene richting van het fiscaal beleid in de Eurozone worden gepresenteerd door diens voorzitter, de heer Thygesen.

Agenda Europese Commissie - week 24

Op 12 juni zal de Europese Commissie een mededeling publiceren over de stand van zaken rondom de verdieping van de Economische en Monetaire Unie. Ook zal een voortgangsrapport gepubliceerd worden over de vermindering van niet-presterende leningen en verdere risicoreductie in de Bankenunie.

Daarnaast zal een gezamenlijke mededeling gepubliceerd worden over disinformatie. Ten slotte zal een mededeling gepubliceerd worden over de Brexitvoorbereiding.

 

 

Pagina's

Abonneren op RSS - Europese Commissie