Raad

Uitkomsten Europese Raad inzake Brexit

De Europese Raad heeft tijdens de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad (Artikel.50) op 10 april 2019 besloten om een extra verlenging van de termijn bedoeld in artikel 50, lid 3, VEU goed te keuren. De Europese Raad stemt in met een verlenging die het mogelijk moet maken het terugtrekkingsakkoord te ratificeren met uiterste datum vastgesteld op 31 oktober 2019. Tevens is het Verenigd Koninkrijk als EU-lidstaat verplicht zolang het terugtrekkingsakkoord niet uiterlijk op 22 mei geratificeerd is, om de verkiezingen voor het Europees Parlement te houden.

Pagina's

Abonneren op RSS - Raad