Tweede Kamer

Gesprek Pierre Marc Johnson

Op donderdag 28 september spreken de leden van de commissie voor Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking met Pierre Marc Johnson, hoofdonderhandelaar CETA voor de provincie Québec, Canada. Het besloten gesprek biedt Kamerleden de mogelijkheid om vragen te stellen en zorgen te uiten over het vrijhandelsakkoord met Canada.

28/09: Gesprek Pierre Marc Johnson, hoofdonderhandelaar CETA provincie Québec, Canada

Kennismaking Britse Ambassadeur Peter Wilson

De woordvoerders van de vaste commissie voor Europese Zaken maken op zijn verzoek op donderdag 28 september kennis met de nieuw aangetreden Britse Ambassadeur dhr. Peter Wilson CMG.

Tijdens een gesprek tussen EU-woordvoerders uit de Eerste –en Tweede Kamer zijn senatoren bij dit gesprek uitgenodigd om kennis te maken met de Ambassadeur. Daarnaast is de uitnodiging verstuurd aan leden van de contactgroep Verenigd Koninkrijk en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. Het gesprek is besloten.

28/09: Gesprek Britse Ambassadeur Peter Wilson CMG

Kamer en EP bijeen over vennootschapsbelasting

Paul Tang (Nederland, Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten) en Alain Lamassoure (Frankrijk, Europese Volkspartij), de rapporteurs van het Europees Parlement (hierna: EP) voor twee EU-voorstellen over vennootschapsbelasting, komen naar Den Haag om met hun collega's in de Tweede Kamer overleg te voeren.

27/09: Gesprek met de EP-rapporteurs Paul Tang en Alain Lamassoure over de Commissievoorstellen CCTB en CCCTB

Grip houden op EU-begroting

In vervolg op een eerder schriftelijk overleg, gehouden in de eerste week van juli, hebben EU-woordvoerders nog een aantal specifieke vragen over de financiële verplichtingen van Nederland ten opzichte van de Europese Unie.

Onderwerp van het schriftelijk overleg is het Meerjarig Financieel Kader en de stand van zaken in het licht van de Brexit. Ook de financiële verplichtingen van Nederland ten opzichte van de Europese Unie, op basis van de Annual Accounts 2016, zullen deel uit maken van dit schriftelijk overleg.

21/09: Schriftelijke overleg cijfermatig overzicht van de financiële verplichtingen van Nederland ten opzichte van de EU

Informeel overleg over electriciteitsmarkt

De EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor energiebeleid ontmoeten elkaar van 19-21 september in Tallinn voor een informele raad. 

Op de agenda staan gesprekken over de inrichting van de electriciteitsmarkt in het licht van het maatregelenpakket 'Schone Energie' dat de Europese Commissie eind 2016 presenteerde.

Samen met de ministers van Transport spreken zij ook over de inrichting van de vervoersinfrastructuur richting 2020.

11/09: Schriftelijk Overleg Informele Energieraad

RAZ in teken werkprogramma en cyberveiligheid

Tijdens de Raad Algemene Zaken (RAZ) op 25 september 2017 zullen de ministers van Buitenlandse Zaken overleggen over, onder andere, de voorbereiding van het werkprogramma van de Europese Commissie. Ook bespreken zij de prioriteiten van het Estse voorzitterschap van de Europese Unie, bijvoorbeeld de toepassing van ICT en cyberveiligheid. Ten slotte zullen de ministers de agenda van de Europese Raad van 19 en 20 oktober voorbespreken. De voortgang van de Brexit-onderhandelingen zal naar verwachting in elk geval op de agenda van deze Europese top staan.

13/09: Algemeen Overleg Raad Algemene Zaken d.d. 25 september 2017

Pagina's

Abonneren op RSS - Tweede Kamer