Tweede Kamer

Toekomst Europese onderzoeksfinanciering

De toekomstige financiering van Europees onderzoek en innovatie staat centraal tijdens de informele Raad voor Concurrentievermogen, die op 24-25 juli in Tallinn, Estland, plaats zal vinden. Ook zal tijdens deze Raad gesproken worden over de tussenevaluatie van Horizon 2020, het Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie. Het Estse voorzitterschap wil onder andere spreken over de brede impact en maatschappelijke waarde van Europees onderzoek.

17/07: Schriftelijk overleg informele Raad voor Concurrentievermogen

"e-Stonia" wil vrij verkeer van data in de EU

De EU kent al vrij verkeer van personen en goederen, maar Estland wil daar graag "vrij verkeer van data" aan toevoegen. Op 17 juli organiseert het een informele Raad Concurrentievermogen en Telecom die geheel over dit onderwerp zal gaan. Estland heeft op 1 juli het halfjaarlijks roulerende EU-voorzitterschap overgenomen van Malta. Estland, "e-Stonia", staat bekend om zijn vooraanstaande positie op het gebied van ICT.

10/07: Schriftelijk overleg Informele Raad Concurrentievermogen en Telecom

Behandelvoorbehoud koppeling migratie- en strafrechtdatabanken

De Tweede Kamer heeft een behandelvoorbehoud geplaatst bij twee Europese voorstellen over interoperabiliteit van Europese justitiële datasystemen. Het gaat om een voorstel voor een Europees strafregister voor derdelanders en om een databank met de justitiële antecedenten van niet-EU-burgers die in de Europese Unie strafrechtelijk veroordeeld zijn. Vingerafdrukken en andere biometrische gegevens worden ook in dit register opgenomen. Dit nieuwe systeem zal als basis dienen voor in 2018 te verwachten voorstellen voor een Europees identiteitsarchief.

03/08: Schriftelijk overleg Interoperabiliteitsvoorstellen

Delegatie commissie IenM bespreekt EU mobiliteitspakket in Brussel

Een maand geleden heeft de Europese Commissie het EU-Mobiliteitspakket (deel I) gepubliceerd, met onder andere voorstellen over rust- en rijtijden, cabotage, detachering wegverkeer, wegbeprijzing en CO2-uitstoot vrachtwagens. Een belangrijk pakket voor de commissie Infrastructuur en Milieu waar de Kamerleden meer informatie over willen. Daarom reist dan ook een delegatie van de commissie af naar Brussel op 10 juli om daar van gedachten te wisselen met de Europese Commissie, een aantal Europarlementariërs en betrokkenen uit ‘het veld’.  

10/07: Werkbezoek Brussel

Noord-Korea en Libië thema's op Raad Buitenlandse Zaken

De maandelijkse Raad Buitenlandse Zaken, die op maandag 17 juli in Brussel plaatsvindt, staat in het teken van twee landengerelateerde thema's: namelijk Noord-Korea en Libië. Naar verwachting zullen de ministers de veiligheidssituatie en de ontwikkelingen ten aanzien van regionale stabiliteit bespreken. Voor Libië geldt bovendien dat het een belangrijke partner is in het oplossen van het migratievraagstuk. Tevens zullen de ministers de stand van zaken van de uitvoering van de EU-veiligheidsstrategie (EU Global Strategy) doornemen.

11/07: Schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken

Na drie jaar akkoord biologische landbouw

De Europese Commissie, het Parlement en de lidstaten hebben drie jaar na publicatie van de voorstellen een akkoord bereikt over biologische landbouw. De voorstellen stuitten aanvankelijk op veel weerstand, met name van de biologische sector, omdat deze volgens hen het moeilijker maakten om aan de Europese eisen te voldoen, terwijl de voorstellen bedoeld waren om biologsche productie te stimuleren.

10/07: Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Financiële verhouding Nederland en de Europese Unie

Om grip te houden op de financiële verhouding tussen Nederland en de Europese Unie wil de commissie Europese Zaken nog een aantal specifieke vragen stellen over financiële verplichtingen van Nederland ten opzichte van de EU. Onderdeel van het overleg is een technische aanpassing van het financieel kader 2018 in overeenstemming met de ontwikkeling van het bruto nationaal inkomen. De leden hebben tot maandag 3 juli 12:00uur om schriftelijke vragen te stellen aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Financiën.

03/07: Schriftelijke overleg Meerjarig Financieel Kader

Migratie en Oekraine belangrijke thema's JBZ-Raad

Europese bewindspersonen voor justitie en migratie spreken tijdens de informele JBZ-Raad met elkaar over migratie, Oekraïne, informatiesystemen, dataretentie, online consumentenrecht, e-justice en inbeslagname. Hoewel er geen besluitvorming plaatsvindt tijdens deze informele Raad, zal tijdens de bijeenkomst op een aantal dossiers richting worden gegeven aan vastgelopen onderhandelingen. De commissie V&J zal de inzet van de Nederlandse regering voor de informele JBZ-Raad op 6 en 7 juli 2017 met de bewindspersonen van V&J bespreken.

05/07: Algemeen overleg informele JBZ-Raad

Werkbezoek aan Europol

Een delegatie uit de commissies Europese Zaken en Veiligheid en Justitie worden gebriefd door Rob Wainwright, uitvoerend directeur van Europol, over onder andere bestrijding van terrorisme en cybercriminaliteit. Tijdens dit werkbezoek zullen ook de implicaties van de Brexit op de politiële samenwerking in de EU en met het Verenigd Koninkrijk aan de orde komen.

De volgende leden zijn voornemens om aan dit werkbezoek deel te nemen: Anne Mulder (VVD, delegatieleider), Maeijer (PVV), Omtzigt (CDA), Verhoeven (D66), Groothuizen (D66), Van Rooijen (50PLUS) en Bisschop (SGP).

03/07: Bezoek Europol Den Haag

Pagina's

Abonneren op RSS - Tweede Kamer