Tweede Kamer

Rechtsstaat Polen op de agenda RAZ

Naast de prioriteiten van het Bulgaars EU-Voorzitterschap staat een presentatie van de Europese Commissie over de stand van zaken met de rechtsstaat in Polen op de agenda van de Raad Algemene Zaken (RAZ) op 27 februari 2018.

De woordvoerders Europese Zaken bereiden de RAZ voor met minister Kaag door middel van een overleg op donderdag 22 februari.

Het algemeen overleg is live te volgen via de website van de Tweede Kamer. Inmiddels loopt er een verzoek om het algemeen overleg om te zetten in een schriftelijk overleg.

22/02: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken 27 februari 2018

Plenaire voorbereiding Informele Top

Op 22 februari bereiden de woordvoerders Europese Zaken de informele Europese Top op 23 februari voor met de minister-president.

Tijdens de Europese Raad (ER) zullen de regeringsleiders spreken over institutionele zaken, en dan vooral over de positie van de Europese Commissie en het Europees Parlement (EP). Aanleiding voor agendering van dit thema in de ER zijn de Europese parlementsverkiezingen van mei 2019 en de omgang met de 73 EP-zetels die zullen vrijvallen na de Brexit.

22/02: Plenair debat Informele Europese Top d.d. 23 februari 2018

Plannen voor Europa

De woordvoerders van de fracties van de commissie Europese Zaken spreken donderdag 22 februari met elkaar over de planning van het komende jaar.

Tevens zullen zij zich buigen over een vragenlijst vanuit het Bulgaarse EU-Voorzitterschap ter voorbereiding op de plenaire vergadering van de commissies Europese Zaken in de Europese Unie (COSAC).

De procedurevergadering is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

22/02: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Debat over Milieuraad in commissie IenW

De commissie Infrastructuur en Waterstaat bespreekt met staatssecretaris Van Veldhoven de Milieuraad, die op 5 maart aanstaande in Brussel plaatsvindt.

Het belangrijkste thema op de agenda van de Milieuraad is het derde circulaire-economiepakket. Dit pakket bevat onder meer het voor de commissie IenW prioritaire thema plastics, waarvoor de Europese Commissie in januari 2018 een strategie heeft uitgebracht.

Tevens zal de samenhang tussen circulaire economie en chemische stoffen aan de orde komen.

20/02: Algemeen overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2018

Kamer verdiept zich in voorstellen voor koppeling van EU-databanken

Na de terreuraanslagen in Parijs, Nice en Brussel werden tekortkomingen in de informatie-uitwisseling tussen lidstaten vastgesteld. Dit zou onder meer worden veroorzaakt doordat Europese databanken technisch niet goed op elkaar aansluiten, niet snel en makkelijk gebruikt kunnen worden en omslachtige regels hebben over toegang door opsporingsdiensten.

20/02: Technische briefing tweede interoperabiliteitspakket
22/02: Algemeen overleg Behandelvoorbehoud tweede interoperabiliteitspakket

Transparantiebijeenkomst in Brussel

Op maandag 19 februari reist een delegatie van de commissie Europese Zaken af naar Brussel. De rapporteurs informatievoorziening Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) zullen samen met Martin van Rooijen (50PLUS) ’s ochtends het Transparantiepaper “Opening up closed doors; making the EU more transparent for its citizens” aanbieden aan Eurogroep voorzitter Centeno.

Na het aanbiedingsmoment zullen de rapporteurs in gesprek gaan met stakeholders met betrekking tot het thema Transparantie in het Europees Parlement, net voor de start van de Europese Parlementaire Week.

19/02: Transparantiebijeenkomst commissie Europese Zaken, Brussel

Conferentie over buitenlands-en defensiebeleid EU in Sofia

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 februari neemt een delegatie uit de commissies Buitenlandse Zaken en Defensie van de Tweede Kamer deel aan de halfjaarlijkse interparlementaire conferentie over buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de EU in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De delegatie bestaat uit de leden De Roon (PVV; delegatieleider), Van Helvert (CDA) en Belhaj (D66). Vanuit de Eerste Kamer is er deze keer geen deelname.

16-17/02: Conferentie over buitenlands-en defensiebeleid EU, Sofia, Bulgarije

Raad Buitenlandse Zaken over Venezuela

Op donderdag 22 februari overlegt de commissie Buitenlandse Zaken met de minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Kaag, over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken.

Op de agenda staan de ontwikkelingen in Venezuela, het Midden-Oostenvredesproces en situatie in Moldavië.

Naar verwachting zullen de ministers van Buitenlandse Zaken op 26 februari in Brussel conclusies aannemen over Moldavië.

22/02: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

Toekomst van voeding en landbouw

 

Op 14 februari zal er een algemeen overleg landbouw en visserij plaatsvinden tussen de woordvoerders van de fracties en de minister van LNV. Dit overleg dient ter voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad van 19 februari 2018.

Op de agenda staat onder andere de onlangs uitgekomen mededeling van de Europese Commissie over de ‘Toekomst van voeding en landbouw’. De mededeling is een voorbode op de wetsvoorstellen over het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

14/02: Algemeen overleg landbouw en visserij

OS-woordvoerders spreken over EU-ACS relaties

 

Het Verdrag van Cotonou, dat de banden tussen de EU en 79 voormalige koloniën beheerst, loopt in 2020 af. Het betreft de zogenaamde Groep van Landen in Afrika, Cariben en Stille Oceaan (ACS)..

De Europese Commissie heeft in december 2017 de Raad gevraagd te mogen onderhandelen over een nieuw verdrag. Het onderhandelingsmandaat wordt tijdens de aankomende Raad Ontwikkelingssamenwerking op 20 februari 2018 door de Europese ministers besproken.

13/02: Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking

Pagina's

Abonneren op RSS - Tweede Kamer