Tweede Kamer

Woordvoerders SZW bespreken Sociale Raad

Op 30 november a.s. vindt een algemeen overleg tussen de woordvoerders van de fracties met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaats over de Sociale Raad op 7 december 2017. Geagendeerd zijn de coördinatie van sociale zekerheidssystemen en de toegankelijkheidsakte ('richtlijn over de toegankelijkheid van producten en diensten'), waarop respectievelijk tot een deelakkoord en tot een geheel onderhandelingsmandaat besloten zal worden.

30/11: Algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 7 december 2017

Technische briefing EU-voorstellen binnengrenscontroles en uitbreiding Schengenzone

Op 27 september jl. publiceerde de Europese Commissie enkele EU-voorstellen op het gebied van de Schengensamenwerking. Het betreft voorstellen over de verruiming van binnengrenscontroles en uitbreiding van de Schengenzone naar Bulgarije, Roemenië en op termijn Kroatië.

28/11: Technische briefing Schengenpakket

Rapporteurs maken zich sterk voor meer transparantie in de EU tijdens COSAC

Kamerleden Omtzigt (CDA), Leijten (SP) en van Rooijen (50PLUS) zijn namens de commissie Europese Zaken rapporteur voor het thema transparantie van de EU. Samen met delegatieleider Azmani (VVD) reizen zij, samen met een delegatie uit de Eerste Kamer, van 26-28 november 2017 af naar Tallinn om tijdens de COSAC – de bijeenkomst van alle commissies Europese Zaken van de Europese Unie - hun position paper 'Opening up closed doors: Making the EU more transparent for its citizens' te presenteren. 

26-28/11: Werkbezoek bijeenkomst van alle commissies Europese Zaken van de Europese Unie (COSAC) Tallinn, Estland

Lidstaten eens over digitale toegangspoort overheidsinformatie

De EU-lidstaten hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over een EU-voorstel voor een gemeenschappelijke digitale toegangspoort voor overheidsinformatie. Die moet het voor burgers en ondernemers makkelijker maken om actief te worden over de grens, omdat ze hiermee informatie van buitenlandse overheden over wonen, werken en ondernemen in andere lidstaten makkelijker kunnen vinden. Op basis van dit akkoord, waarmee de ministers tijdens de Concurrentiekrachtraad van 30 november nog moeten instemmen, zal de Raad gaan onderhandelen met het Europees Parlement.

24/11: Schriftelijk overleg Raad Concurrentievermogen

Europees telecomtoezicht klaar voor onderhandelingen

De EU-lidstaten zijn het vrijwel eens over herziening van de bevoegdheden van het Europees agentschap van nationale toezichthouders voor de telecomsector, BEREC. Verwacht wordt dat de ministers tijdens de Telecomraad op 4 december zullen instemmen met een gemeenschappelijk standpunt. Het nieuwe EU-voorzitterschap (vanaf 1 januari neemt Bulgarije dat over van Estland) zal op basis hiervan gaan onderhandelen met het Europees Parlement over een eindtekst.

29/11: Algemeen overleg Telecomraad

Voltooiing Bankenunie op agenda Ecofin Raad

Op woensdag 29 november vindt in de commissie Financiën van de Tweede Kamer de voorbespreking plaats van de Eurogroep-Ecofin Raad op 4 en 5 december. 

De woordvoerders van de commissie Financien en de minister zullen onder meer spreken over nieuwe voorstellen van de Europese Commissie voor de Bankenunie.

Ook staat de start van het Europees Semester 2018 op de agenda. Dit is het Europese systeem voor coordinatie van de economieën en begrotingen van de EU-lidstaten.

29/11: Algemeen overleg Eurogroep-Ecofin Raad

Cohesiebeleid na 2020

Op woensdag 22 november organiseert de commissie Regionale Ontwikkeling (REGI) van het Europees Parlement een interparlementaire commissievergadering met als thema “De toekomst van cohesiebeleid na 2020: kansen, uitdagingen en vervolgstappen”.

Vanuit de commissie Europese zaken zal het lid Anne Mulder (VVD) deelnemen.

22/11: REGI interparlementaire commissievergadering Cohesiebeleid, Brussel

EU-toetredingsperspectief Westelijke Balkan

Op dinsdag 21 november organiseert de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement een interparlementaire commissievergadering over de Westelijke Balkan waar ook nationale parlementariërs voor uitgenodigd zijn.

het lid Anne Mulder (VVD) zal namens de commissie Europese Zaken aan deze vergadering deelnemen.

21/11: AFET interparlementaire commissievergadering Westelijke Balkan, Brussel

Gesprek met EP-Rapporteur Jongerius over detacheringsrichtlijn

Op 22 november om 15.00 uur zullen de woordvoerders Sociale Zaken en Werkgelegenheid in gesprek gaan met de rapporteur Detacheringsrichtlijn in het Europees Parlement, Agnes Jongerius (S&D / PvdA). Zij zal de laatste stand van zaken toelichten van de onderhandelingen in de zogenaamde ‘triloog’ tussen Europees Parlement, Europese Commissie en Raad. Namens het EP voert Agnes Jongerius de onderhandelingen als rapporteur, en dus heeft zij goed zicht op het krachtenveld in het EP, de Raad en bij nationale parlementen.

22/11: Gesprek met EP-Rapporteur Jongerius over detacheringsrichtlijn

Plannen voor Europa

De procedurevergadering van de commissie Europese Zaken op 16 november aanstaande zal in het teken staan van de bespreking van enkele grote activiteiten die in de laatste weken van 2017 zullen plaatsvinden.

Zo zal de stand van zaken van het rondetafelgesprek over het Witboek over de Toekomst van Europa op 11 december in het Gouvernement in Maastricht worden doorgesproken. Daarnaast overleggen de EU-woordvoerders van de fracties over de delegatieinzet voor de plenaire COSAC die op 26-28 november in Tallinn wordt georganiseerd.

16/11: Procedurevergadering vaste commissie Europese Zaken

Pagina's

Abonneren op RSS - Tweede Kamer