Tweede Kamer

Raad Algemene Zaken over Brexit

Op donderdag 26 november voert de commissie Europese Zaken overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de agenda’s van de Raad Algemene Zaken op 1 en 8 december. De Raad Algemene Zaken spreekt over verscheidene actuele Europese thema’s, te weten de Brexit en de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe EU-meerjarenbegroting inclusief het coronaherstelfonds.

26/11: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 1 en 8 december 2020

BNC-fiches Digital Finance

Op vrijdag 27 november levert de commissie voor Financiën inbreng voor een schriftelijk overleg over het nieuwe pakket maatregelen rondom Digital Finance. De voornaamste voorstellen in dit pakket betreffen prudentiële standaarden voor aanbieders van cryptovaluta en de vereisten rondom de weerbaarheid van financiële instellingen tegen cyberaanvallen.

27/11: Schriftelijk overleg Digital Finance

Rondetafelgesprek persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen

Op woensdag 25 november organiseert de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken een rondetafelgesprek met experts over het thema persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen. Dit thema maakt deel uit van de kennisagenda van de commissie.

25/11: Rondetafelgesprek persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Op donderdag 19 november houdt de commissie Europese Zaken haar digitale procedurevergadering. In deze vergadering zal de commissie een besluit nemen over het vervolg van de behandeling van de aangepaste Brexit-wet. In verband met het eindigen van de Brexit-transitieperiode op 31 december 2020 heeft het kabinet verzocht om dit wetsvoorstel met spoed te behandelen.

19/11: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Schriftelijk overleg kapitaalmarktenunie

Op vrijdag 20 november organiseert de commissie voor Financiën een Schriftelijk Overleg over de nieuwe Europese plannen voor een kapitaalmarktenunie. De Europese Commissie wil de komende drie jaar met een reeks voorstellen komen die het makkelijker moeten maken om over de grens te beleggen en te investeren en voor bedrijven om direct financiering op te halen op de kapitaalmarkten. De commissie zal in aanloop naar het Schriftelijk Overleg een technische briefing ontvangen van de Europese Commissie.

20/11: Schriftelijk overleg kapitaalmarktenunie

Raad voor Concurrentievermogen met ministers van Onderzoek

Op 27 november vindt een informele Raad voor Concurrentievermogen plaats per videoconferentie met de ministers van onderzoek. Op de agenda staat een discussie over ‘Een nieuwe Europese Onderzoeksruimte voor onderzoek en innovatie’ zoals gepresenteerd door de Commissie in de mededeling van 30 september 2020. De discussie volgt op eerdere Raadsconclusies over de toekomst van de Europese Onderzoeksruimte.

20/11: Schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen dd 27 november 2020

Pagina's

Abonneren op RSS - Tweede Kamer