Tweede Kamer

EU-ministers bespreken nieuwe migratieakkoorden

De migratiewoordvoerders leveren op dinsdag 1 oktober hun schriftelijke inbreng over de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) van 7 en 8 oktober 2019. Tijdens die Raad zullen de lidstaten spreken over een mogelijk akkoord over de opvang van door NGO-schepen geredde migranten. Dit akkoord is geschreven door Frankrijk, Duitsland, Italië en Malta en voorziet in een vaste verdeelsleutel voor lidstaten die meedoen. Deelname is voor lidstaten op vrijwillige basis. Het is nog onduidelijk of en hoeveel andere lidstaten zich zullen aansluiten bij dit akkoord.

01/10: Schriftelijk overleg Formele JBZ-Raad dd 7-8 oktober 2019
03/10: Algemeen overleg Formele JBZ-Raad dd 7-8 oktober 2019

Het reilen en zeilen in de EU

Op donderdag 26 september vindt de eerstvolgende procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten.

De commissieleden beslissen onder meer over de behandeling het BNC-fiche betreffende de mededeling van de Europese Commissie ‘Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie: Een blauwdruk voor actie’, waarin het kabinet zijn positie over deze mededeling communiceert.

26/09: Procedurevergadering commissie EU-Zaken

Effecten ECB-Beleid besproken

Op dinsdag 24 september spreken de leden van de commissie voor Financiën met de minister van Financiën over de effecten van het beleid van de Europese Centrale Bank. De leden van de commissie voor Financiën hechten er waarde aan te bespreken wat het effect is van langdurig lage rentes op de Nederlandse economie en op de financiële structuur. Dat laat onverlet dat de Europese Centrale Bank een onafhankelijke instelling is binnen de Europese Unie waarover de ministers van Financiën zich doorgaans niet uitlaten.

24/09: Algemeen overleg effecten van het ECB-beleid

President DNB over monetair beleid van de ECB

Op maandag 23 september spreken de leden van de commissie voor Financiën met de president van de Nederlandsche Bank Klaas Knot. Het gesprek vindt plaats ter voorbereiding op het Algemeen Overleg over de effecten van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) op dinsdag 24 september. De heer Knot zal gevraagd worden te reflecteren op de recente maatregelen van de Europese Centrale Bank om rentes verder te verlagen en het opkoopprogramma te herstarten.

23/09: Gesprek president van De Nederlandsche Bank

Prinsjesdag

Deze week zal de Tweede Kamer in het teken staan van Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen. Mede daarom zijn er deze week weinig EU-gerelateerde vergaderingen in de Kamer gepland.

17/09: Prinsjesdag

Schriftelijk overleg informele Landbouw- en Visserijraad

Op maandag 16 september leveren de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun input voor het schriftelijk overleg met minister Schouten over de informele Landbouw- en Visserijraad. De Raad staat in het teken van het bevorderen van duurzame landbouw door middel van koolstofvastlegging. Het Fins voorzitterschap wil ingaan op de mogelijkheden voor het vastleggen en vasthouden van koolstof voor verschillende bodemtypen en de effecten van landbouwactiviteiten op het vasthouden van koolstof in de bodem.

16/09: Schriftelijk overleg informele Landbouw- en Visserijraad

Rechtsstaat en MFK op de agenda

Op dinsdag 10 september spreken de leden van de commissie Europese Zaken met minister van Buitenlandse Zaken Blok ter voorbereiding op de Raad Algemene Zaken (RAZ) die op maandag 16 september plaatsvindt in Brussel. 

Op de agenda van deze RAZ staan de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader – de EU-meerjarenbegroting voor de periode 2021 tot en met 2027 – en de staat van de rechtsstaat binnen de Unie.

10/09: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 16 september 2019

Commissie BuZa in gesprek over AIV-advies China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa

Op maandag 9 september 2019 voert de commissie Buitenlandse Zaken een gesprek met leden van de Commissie EU-China van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over het door hen opgestelde advies 'China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa'. De belangrijkste conclusie van dit advies is dat Nederland en de EU strategischer moeten optreden in hun relatie met China. Daartoe kan Nederland meer doen om de onderlinge verschillen tussen EU-lidstaten ten aanzien van China te overbruggen, aldus de AIV.

09/09: Gesprek over AIV-advies

Pagina's

Abonneren op RSS - Tweede Kamer