Tweede Kamer

J&V-woordvoerders bespreken migratie naar Europa

Op 6 maart is er een periodiek algemeen overleg over de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken met staatssecretaris Harbers. In Brussel zal gesproken worden over samenwerking met Noord-Afrikaanse landen, hervorming van het Europees asielstelsel en ontscheping van bootvluchtelingen in Europa. De migratiewoordvoerders zullen de staatssecretaris bevragen over de Nederlandse inzet.

05/03: Algemeen overleg JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019
06/03: Algemeen overleg JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019 (deel asiel- en vreemdelingenbeleid)

Kabinetsappreciatie van het nieuwe EU-voorstel over Erasmus+

Op 6 maart 2019 houdt de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een schriftelijk overleg naar aanleiding van de kabinetsappreciatie van het nieuwe EU-voorstel over Erasmus+ in het geval van een no-deal Brexit. De leden hebben vragen over het voorstel, dat gaat over het toepassen van een zekere coulance richting studenten en leeractiviteiten die al afgesproken zijn voordat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie treedt.

06/03: Schriftelijk overleg Kabinetsappreciatie Erasmus+

Schriftelijk overleg over stand van zaken Brexit

De commissie Europese Zaken voert op dinsdag 5 maart schriftelijk overleg over de stand van zaken in het Brexitdossier. Vorige week ontving de Kamer een brief met overzicht van de voorbereidingen en maatregelen die het kabinet treft voor de Brexit, met name voor het scenario waarin er geen deal wordt goedgekeurd door het Britse Lagerhuis.

05/03: Schriftelijk overleg stand van zaken Brexit

Schriftelijk overleg over stand van zaken Brexit

De commissie Europese Zaken voert op dinsdag 5 maart schriftelijk overleg over de stand van zaken in het Brexitdossier. Vorige week ontving de Kamer een brief met overzicht van de voorbereidingen en maatregelen die het kabinet treft voor de Brexit, met name voor het scenario waarin er geen deal wordt goedgekeurd door het Britse Lagerhuis.

05/03: Schriftelijke inbreng stand van zaken Brexit

Plenaire afronding AO Transparantie

Op woensdagavond 20 februari staat het Verslag van het Algemeen Overleg (VAO) over de EU-informatievoorziening en transparantie op de agenda van de plenaire vergadering in de Tweede Kamer.

Het algemeen overleg vond vorige week woensdag 13 februari plaats. In het algemeen overleg spraken de woordvoerders onder andere over  de stand van zaken met betrekking tot de transparantie van wetgeving in de Raad van de Europese Unie.

20/02: VAO EU-informatievoorziening / transparantie

Milieuraad voorbesproken

Op 20 februari om 11.30u wordt de inzet van Nederland tijdens de Milieuraad op 5 maart besproken. Er staat een flink aantal beleidsdebatten op de Raad; onder andere over de Europese langetermijn strategie voor klimaat, over waterhergebruik en over hormoonverstorende stoffen. Mogelijk vindt besluitvorming plaats over de drinkwaterrichtlijn, die niet alleen minimum eisen stelt aan de kwaliteit van drinkwater maar ook voorschriften bevat over de publieke toegang tot drinkwater.

20/01: Algemeen overleg Milieuraad van 5 maart 2019

Kamer bespreekt Europese en Nederlandse aanpak nepnieuws

De Europese Unie en het kabinet waarschuwden vorig jaar voor de verspreiding van valse informatie door buitenlandse mogendheden. Volgens Andrus Ansip, Eurocommissaris voor digitalisering, verspreidt vooral Rusland foutieve nieuwsberichten. Dit gaat vooral online en via social media en gebeurt vaak rondom verkiezingen. De Europese Commissie presenteerde op verzoek van de lidstaten in december 2018 een Europese aanpak van nepnieuws. De commissie Binnenlandse Zaken gaat op donderdag 21 februari over deze plannen in debat met minister Ollongren.

20/02: Rondetafelgesprek Desinformatie
21/02: Algemeen overleg Desinformatie

Voorbespreking informele Raad Buitenlandse Zaken/Handel

De informele Raad Buitenlandse Zaken/Handel(RBZ) van 21-22 februari zal plaatsvinden in Boekarest, Roemenië. Voorafgaand aan de RBZ/Handel vindt een algemeen overleg plaats met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, op 19 februari. Tijdens de informele Raad zullen de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten worden besproken evenals de modernisering van de WTO en lopende handelsbesprekingen.

19/02: Algemeen overleg RBZ/Handel van 21 en 22 februari 2019

Schriftelijk overleg Energieraad

Op 4 maart aanstaande vindt de formele Energieraad plaats in Brussel. Voorafgaand aan deze Energieraad is een schriftelijk overleg gepland met de minister van Economische Zaken en Klimaat. Op de agenda van de Raad staan het voorlopig akkoord over de wijziging van de gasrichtlijn, een beleidsdebat over de Europese langetermijnstrategie voor klimaat en een voorstel van de Commissie over herziening van de richtlijn voor bandenetikettering. 

18/02: Schriftelijk overleg Energieraad van 4 maart 2019

Pagina's

Abonneren op RSS - Tweede Kamer