Tweede Kamer

Krachtenveld rondom EU-transparantie

De commissie Europese Zaken probeert samen met andere nationale parlementen en het Europees parlement meer openheid over Europese onderhandelingen te bevorderen. Om een goed beeld te krijgen over hoe de verhoudingen tussen de lidstaten liggen, wordt de commissie bijgepraat over het krachtenveld in de Raad. Ook krijgen de Kamerleden uitleg over het gebruik van de database met onderhandelingsstukken Delegates Portal.

31/05: (Besloten) Technische briefing Europees krachtenveld Transparantie/Delegates Portal

Laatste loodjes Europese Bankenunie

De "Europese Bankenunie" is het antwoord van Europese beleidsmakers op de financiële crisis van 2008, toen een groot aantal banken door de belastingbetaler overeind gehouden moesten worden om te voorkomen dat het financiële systeem instortte. Over een reeks van jaren gaat het om een groot aantal voorstellen die het toezicht op vooral grote, multinationaal opererende banken moeten versterken, hun kapitaalbuffers verhogen, en de risico's verminderen.

31/05: Algemeen overleg Voltooiing Europese bankenunie

Hoe zorgen we dat Facebook ook belasting betaalt?

Dat digitale dienstverleners en platforms die mondiaal actief zijn, zoals Facebook, Amazon, AirBnB en Google, over hun winsten eigenlijk nauwelijks belasting afdragen is genoegzaam bekend. Discussie is er wel over de vraag hoe dat moet worden opgelost. Nederland vindt dat hierover afspraken moeten worden gemaakt in OESO-verband, maar de onderhandelingen daarover verlopen uiterst moeizaam. De Europese Commissie heeft in maart een tweetal voorstellen gedaan om het dan maar op Europees niveau aan te pakken.

30/05: (Besloten) technische briefing Europese Commissie (DG TAXUD) over EU-voorstellen belastingheffing digitale economie

Albanese ministers spreken over rechtsstaat en justitie

De commissie Justitie en Veiligheid ontvangt op dinsdag 22 mei twee Albanese ministers over een gesprek over justitiële hervormingen, de staat van de rechtsstaat en de bestrijding van georganiseerde misdaad en corruptie in Albanië. Minister van Binnenlandse Zaken Gjonaj en minister van Justitie Xhafaj zullen de commissie informeren over de vorderingen op dit terrein. 

22/05: Bezoek Albanese ministers

Dossieroverleg tussen commissies EUZA's van de Staten-Generaal

Op dinsdag 22 mei komen de commissies Europese Zaken van de Tweede en de Eerste Kamer bijeen om te spreken over actuele EU-dossiers. Het overleg vindt deze keer plaats in de Eerste Kamer. Tijdens het overleg informeren de commissies elkaar over de prioriteiten en activiteiten op het terrein van Europese Zaken. 

22/05: Dossieroverleg commissies EUZA

Brexit-commissie Brits Lagerhuis bezoekt Tweede Kamer

Op donderdag 17 mei bezoekt een delegatie van de speciale Brexit-commissie van het Britse Lagerhuis de Tweede Kamer. De delegatie onder leiding van Hillary Benn MP doet onderzoek naar de gevolgen van de Brexit voor het VK en zal hierover op een later moment rapport uitbrengen. In het gesprek met de commissie Europese Zaken zal gesproken worden over de voorbereiding op de Brexit en de mogelijke nieuwe relatie tussen EU en VK na de Brexit.

17/05: Bezoek Brexit-commissie Brits Lagerhuis

Plenair debat over EU-Westelijke Balkantop in Sofia

Op woensdag 16 mei vergadert de Kamer met minister-president Rutte over de agenda van de informele Europese Top in Sofia op 17 mei. Deze top staat in het teken van de relatie met de Westelijke Balkan. Inzet van de top is om tot concrete afspraken over samenwerking te komen. Het thema EU-uitbreiding staat officieel niet op de agenda van deze top; hierover zal de (formele) Europese Raad van 28-29 juni zich uitspreken naar aanleiding van de EU-uitbreidingsstrategie van de Europese Commissie.

16/05: Plenair debat EU-Westelijke Balkantop

Pagina's

Abonneren op RSS - Tweede Kamer