Tweede Kamer

Algemeen overleg Milieuraad 9 oktober

Op dinsdag 2 oktober wordt de inzet van Nederland tijdens de Milieuraad besproken door de commissie Infrastructuur en Waterstaat met de staatssecretaris van I&W en de minister van EZK. De onderhandelingen over CO2-normen van auto’s en bestelwagens vormen het zwaartepunt op de agenda van de Raad. Over ditzelfde onderwerp wordt op woensdag 3 oktober aanstaande plenair gestemd in het Europees Parlement. Op de  Raadsagenda staat verder onder andere nog het aannemen van Raadsconclusies over de VN-klimaatconferentie COP24 in Polen begin december.

02/10: Algemeen overleg Milieuraad van 9 oktober 2018

Nieuwe voorzitter commissie verkozen

Op dinsdag 25 september is tijdens de constituerende vergadering van de commissie voor Europese Zaken Foort van Oosten (VVD) als voorzitter van de commissie verkozen.

Na een periode van bijna vier jaar heeft Malik Azmani het voorzitterschap neergelegd vanwege zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap namens de VVD bij de aankomende Europese verkiezingen op 23 mei 2019.

25/09: verkiezing nieuwe voorzitter commissie Europese Zaken

Eurogroep/Ecofinraad besproken

De commissie voor Financiën bespreekt de Eurogroep/Ecofinraad van 1 en 2 oktober 2018 op donderdag 27 september met de minister voor tijdens een algemeen overleg. De Ecofin Raad op 1 en 2 oktober zal proberen een algemene oriëntatie te bereiken op een pakket voorstellen om ontduiking en fraude met omzetbelasting aan te pakken (“quick fix”-pakket). De Europese Commissie zal tijdens de Ecofinraad verder wetgevende maatregelen toelichten om het witwassen van criminele tegoeden tegen te gaan.

27/09: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 1 en 2 oktober 2018

Plannen voor Europa

Dinsdag 25 september bespreken de woordvoerders Europese Zaken de planning voor het komend najaar. Er staan grote onderwerpen op de agenda, zoals de stand van zaken met betrekking tot de Brexit en de startende onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader.

25/09: Procedurevergadering commissie voor Europese Zaken

Schriftelijk overleg informele Landbouw- en Visserijraad

Van 23 tot 25 september 2018 vindt de informele Landbouw- en Visserijraad in Wenen plaats. Ter voorbereiding hiervan voert de commissie LNV een schriftelijk overleg met als inbrengdatum 17 september 2018 om 14:00 uur. Het is een informele raad dus er zal geen besluitvorming plaatsvinden. Echter er staan wel een paar belangrijke onderwerpen op de agenda zoals het GLB en de richtlijn inzake Oneerlijke Handelsprakijken in de voedselketen. Voor die laatste hoopt het voorzitterschap meters te maken en al snel in onderhandeling te treden met het Europees parlement.

17/09: Schriftelijke inbreng informele Landbouw- en Visserijraad van 23-25 september 2018

Informele top over migratie

Op 13 september 11:00 wordt de informele Europese Raad in Salzburg op 20 september plenair voor besproken in de Tweede Kamer.

Onderwerp van deze informele Europese Raad is interne veiligheid en de strijd tegen illegale migratie. Namens het Nederlandse kabinet zal minister-president Rutte aanwezig zijn.

De aanwezigheid van minister-president Rutte in Salzburg betekent dat de Algemene Politieke Beschouwingen, die na Prinsjesdag zullen plaatsvinden, dit jaar plaatsvinden op woensdag 19 september en vrijdag 21 september.

13/09: Plenair debat Informele Europese Raad

Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

Op 11 september 2018  om 16.30 vindt er een algemeen overleg plaats over het EU- wetsvoorstel “Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen”. Op dit EU-wetsvoorstel is een behandelvoorbehoud geplaatst door de Tweede Kamer.

De commissie LNV in de Tweede Kamer wil met de minister in gesprek over het standpunt van Nederland en bovendien hoe de minister voornemens is om de Kamer te informeren tijdens de onderhandelingen.

11/09: Algemeen overleg EU-voorstel Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen
13/09: Presentaties conceptresultaten onderzoek GLB

Europees ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

De Europese Commissie wil na 2020 meer geld uitgeven aan Afrika, migratie en veiligheid in het nieuwe Europese ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. De commissie BUHA-OS in de de Tweede Kamer vergadert over deze plannen met minister Kaag op woensdag 12 september.

11/09: Technische briefing MFK-voorstellen
12/09: Algemeen overleg Informele RBZ/Ontwikkelingssamenwerking

Pagina's

Abonneren op RSS - Tweede Kamer