Tweede Kamer

Jeugdbeleid op agenda OJCS-Raad

Deze week vindt er op donderdag 17 mei een algemeen overleg Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) plaats. Dit er voorbereiding van de OJCS-Raad die 22 en 23 mei zal plaatsvinden. Op de agenda staan onder andere de toekomst van het jeugdbeleid, sleutelcompetenties van Europeanen en de oprichting van een netwerk van Europese Universiteiten. Daarnaast zal de er ingegaan worden op de laatste stand van zaken wat betreft de Audiovisuele-Mediadienstenrichtlijn.

17/05: Algemeen overleg OJCS-Raad

Parlementaire delegatie Baltische staten op bezoek

Op woensdag 16 mei ontvangt de Kamer een parlementaire delegatie uit de Baltische Staten.  Deze delegatie, onder leiding van de drie voorzitters van de commissies Buitenlandse Zaken uit de parlementen van Estland, Letland en Litouwen, brengt op 15-16 mei een bezoek aan Nederland. Het bezoek staat in het teken staat van honderd jaar onafhankelijkheid van de Baltische staten en de samenwerking met Nederland, bilateraal en in de NAVO en EU.

16/05: Parlementaire delegatie Baltische staten op bezoek

Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken

Vanwege het meireces voeren de woordvoerders Europese Zaken op donderdag 3 mei schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de Raad Algemene Zaken op 14 mei aanstaande.

Tijdens de Raad zullen de ministers spreken over de conceptagenda van de Europese Raad van 28-29 juni, de samenstelling van het Europees Parlement voor de periode 2019-2024 en de rechtsstaat in Polen. Tevens zal de Europese Commissie haar voorstel voor het toekomstig Meerjarig Financieel Kader (MFK) aan de Raad presenteren.

03/05: Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken

Werkbezoek aan Westelijke Balkan over EU-uitbreiding

Van zondag 6 tot en met woensdag 9 mei brengt een delegatie van de commissie Europese Zaken een gecombineerd werkbezoek aan Albanië, Montenegro en Servië. Deze landen in de Westelijke Balkan zijn momenteel kandidaat-lid van de Europese Unie. De Europese Commissie heeft vorige week rapport uitgebracht over de hervormingen die deze landen doorvoeren om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor EU-toetreding. Servië en Montenegro zijn reeds aan het onderhandelen met de EU over toetreding; in het geval van Albanië stelt de Europese Commissie voor om toetredingsonderhandelingen te openen.

06/05-09/05: Werkbezoek aan Albanië, Montenegro en Servië

Gesprek met de ambassadeurs van Albanie en Servie

Op donderdag 26 april spreekt de commissie Europese Zaken met de ambassadeur van Servië, Zijne Excellentie Petar Vico, en de ambassadeur van Albanië, Hare Excellentie Adia Sakiqi, Onderwerp van gesprek is de mededeling over het EU-uitbreidingsbeleid die deze week is gepubliceerd. Daarin beveelt de Europese Commissie aan om de EU-toetredingsonderhandelingen met kandidaat-lidstaat Albanië te openen. Met kandidaat-lidstaat Servië wordt reeds onderhandeld door de Europese Unie.

26/04: Gesprek met de ambassadeurs van Albanië en Servië

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Op donderdag 26 april spreken de leden van de commissie Europese Zaken tijdens de procedurevergadering over de door de Franse president Macron voorgestelde maatschappelijke consultaties over de toekomst van de Europese Unie. De minister van Buitenlandse Zaken verzoekt de Kamer en in het bijzonder de commissie Europese Zaken om aan dit Franse initiatief invulling te geven in Nederland.

26/04: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Kamerleden spreken met Nederlandse EHRM-rechter

Sinds april 2017 is Jolien Schukking de Nederlandse rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Om nader kennis te maken spreken leden van de vaste commissies Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Europese Zaken met haar op woensdag 25 april. Mevrouw Schukking zal de leden een introductie geven over haar werk en bijpraten over een aantal algemene ontwikkelingen binnen het EHRM.

25/04: Kennismakingsgesprek Nederlandse rechter in het EHRM

Behandelvoorbehoud Europese Arbeidsautoriteit

Op woensdag 25 april vindt in de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een algemeen overleg plaats gewijd aan het behandelvoorbehoud dat is ingesteld op het EU-voorstel tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit. Doel van een behandelvoorbehoud is de Kamer in staat te stellen om vroegtijdig het politieke belang van een nieuw EU-voorstel met het kabinet te bespreken en informatieafspraken te maken waarmee de Kamer zicht kan houden op de verdere onderhandelingen in Brussel.

25/04: Algemeen overleg Behandelvoorbehoud Europese Arbeidsautoriteit

Pagina's

Abonneren op RSS - Tweede Kamer