Tweede Kamer

Briefing gevolgen Brexit voor de landbouw

Op donderdag 21 juni organiseert de commissie LNV een technische briefing over de gevolgen van Brexit voor de Nederlandse landbouw. Het doel van de bijeenkomst is om een beeld te krijgen met waar boeren en tuinders straks mee te maken krijgen als het VK  niet meer lid is van de Europese Unie. De briefing zal in beslotenheid plaatsvinden.

21/06: Besloten technische briefing LNV-aspecten van de Brexit

Vervolg Transparantie-initiatief besproken

Tijdens de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken spreken de woordvoerders onder andere over het vervolg van het transparantie-initiatief. Dit initiatief werd gepresenteerd op de plenaire vergadering van delegaties van alle commissies Europese Zaken van de Europese Unie (COSAC), afgelopen november in Tallinn, Estland en op de plenaire COSAC-vergadering in Sofia op 17-19 juni 2018 heeft de commissie Europese Zaken samen met het Deense Parlement en de Nederlandse Eerste Kamer een zijbijeenkomst over de stand van zaken van het transparantie-initiatief georganiseerd.

21/06: Procedurevergadering Europese Zaken

Overleg Milieuraad over plastics, vervoersemissies en drinkwater

Op de Milieuraad van 25 juni a.s. zijn de hoofdthema’s de verordening over CO2-emissies van auto’s en busjes (beleidsdebat), herziening  van de drinkwaterrichtlijn (eveneens beleidsdebat) en het vaststellen van raadsconclusies over het derde circulaire-economiepakket – met nadruk op de in januari gepubliceerde plastics strategie en de relatie tussen recycling en chemische stoffen.

19/06: Algemeen overleg Milieuraad

Gezamenlijke Raad Buitenlandse Zaken over gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

Op 25 juni vindt er in Luxemburg een gezamenlijke Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) plaats met de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie. De ministers zullen de voortgang op het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid bespreken en Raadsconclusies aannemen. Concreet gaat het dan om de Permanent Gestructureerde Samenwerking (PESCO), het Europees Defensiefonds en militaire mobiliteit. Ook zullen de ministers in aanwezigheid van de Secretaris-Generaal van de NAVO, de heer Stoltenberg, spreken over de samenwerking tussen EU en NAVO.

19/06: Algemeen overleg EU Defensieraad
21/06: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

Delegatie brengt werkbezoek aan plenaire COSAC

Van zondag 17 tot en met dinsdag 19 juni 2018 vindt in Sofia, Bulgarije, de plenaire COSAC-vergadering – de bijeenkomst van delegaties van alle commissies Europese Zaken van de Europese Unie – plaats. Vanuit de Tweede Kamer zullen Malik Azmani (VVD) als delegatieleider, Anne Mulder (VVD), Pieter Omtzigt (CDA) en Martin van Rooijen (50PLUS) deelnemen.

17-19/06: Werkbezoek bijeenkomst delegaties van alle commissies Europese Zaken van de Europese Unie (COSAC), Sofia, Bulgarije

Eerste overleg Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Op dinsdag 12 juni zal er een algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad met de minister van LNV plaatsvinden. Dit is de eerste landbouwraad na het verschijnen van de voorstellen voor een hernieuwd Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De landbouwministers zullen in Brussel waarschijnlijk een aantal procesafspraken maken en wellicht hun eerste indrukken geven. Daarnaast staat er op de agenda een voorstel voor het bestrijden van Oneerlijke Handelspraktijken binnen de voedselvoorzieningsketen.

12/06: Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Stand van zaken transparantie

In het kader van het transparantie initiatief van de commissie Europese Zaken, gepresenteerd op de plenaire COSAC in Tallinn vorig jaar november, ontvangen de woordvoerders van de fracties een technische briefing over de stand van zaken van hun aanbevelingen.

Inmiddels zijn de reacties van drie van de vier Europese instanties ontvangen en alleen op de schriftelijke reactie van de Eurogroepvoorzitter Centeno wordt nog gewacht.

14/06: Besloten technische briefing Transparantie en Delegates Portal

Gesprek met SG van Brits Brexit-departement

Op donderdag 14 juni spreken de Brexit-rapporteurs met de heer Phylip Rycroft, de secretaris-generaal van het Department for Exiting the European Union van het Verenigd Koninkrijk. De leden Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Asscher (PvdA) zijn rapporteurs aangaande de Brexit. Onderwerpen van gesprek zijn de voorbereidingen op de Brexit en de verkenningen op de mogelijke toekomstige relatie tussen de EU en het VK.

14/06: Besloten gesprek met Phylip Rycroft, SG Brexit-departement

Pagina's

Abonneren op RSS - Tweede Kamer