Tweede Kamer

Informatiepositie Tweede Kamer

Wat gaat er goed in de informatievoorziening aan de Tweede Kamer en waar kan de informatiepositie van de Tweede Kamer met betrekking tot Europese voorstellen verder versterkt worden?

Die vragen staan centraal tijdens het jaarlijkse algemeen overleg informatievoorziening op donderdagmiddag 12 april.

Rapporteurs informatievoorziening Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) zullen in eerste termijn namens de commissie inbreng leveren waarna minister van Buitenlandse Zaken Blok zal reageren op de naar voren gebrachte (aandachts)punten.

12/04: Algemeen overleg informatievoorziening

Gesprek met Eurocommissaris Thyssen

Op donderdag 12 april komt Marianne Thyssen, Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, naar Den Haag voor een werkbezoek. In de Tweede Kamer zal ze met leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder meer spreken over drie  voorstellen die recent onder de noemer “sociale rechtvaardigheidspakket” door de commissie gepubliceerd zijn.

12/04: Gesprek met Eurocommissaris Thyssen

Hervorming Verkiezingsakte besproken

Op woensdagmiddag 11 april overleggen de woordvoerders Europa met minister Blok van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding op de Raad Algemene Zaken op 17 april 2018.

Onderwerpen die ter sprake zullen komen zijn onder andere de situatie van de rechtsstaat in Polen. Tevens zal de Europese Commissie het uitbreidingspakket presenteren, waaronder de voortgangsrapportages over de (potentiële) kandidaat-lidstaten in de Westelijke Balkan en Turkije.

11/04: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 17 april 2018

Rusland en Westelijke Balkan op agenda Raad Buitenlandse Zaken

De commissie Buitenlandse Zaken wisselt op woensdag 11 april 2018 van gedachten met minister Blok over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ). De RBZ vindt op 16 april 2018 plaats in Luxemburg en wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini. Op de voorlopige agenda van de RBZ staan Rusland, de Westelijke Balkan, Iran en de toekomst van externe financieringsinstrumenten.

11/04: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken d.d. 16 april 2018

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Op  maandag 16 april 2018 vindt de Landbouw- en Visserijraad plaats. Daar voorafgaand vindt er in de commissie LNV een schriftelijk overleg plaats op woensdag 11 april 2018. Op de agenda van de Raad staat onder andere het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de mate van voortgang die is geboekt bij implementeren van de Raadsconclusies om voedselverspilling tegen te gaan. Ook zal er gesproken worden over de richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de levensmiddelenketen en de nieuwe controleverordening.

11/04: Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Op 5 april spreken de Europa-woordvoerders tijdens de procedurevergadering Europese Zaken over het vervolg van het transparantie-initiatief van de rapporteurs. Daarnaast spreken  de leden over de gevolgen van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk en de gevolgen daarvan voor de diverse beleidsterrein zoals defensie, landbouw en sociale zaken. De commissie zal in april een rondetafelgesprek over de Brexit in de Kamer organiseren.

05/04: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Schriftelijke inbreng Raad Algemene Zaken inzake cohesiebeleid

Ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken inzake cohesiebeleid van 12 april 2018 zal er een schriftelijk overleg plaatsvinden. Gelet op het verslag van de vorige Raad inzake cohesiebeleid zal er waarschijnlijk gesproken worden over de prioriteiten van het beleid, de verdeling van middelen en hoe het beleid beter te communiceren.

04/04: Schriftelijke Inbreng Raad Algemene Zaken inzake cohesiebeleid van 12 april 2018

Commissie spreekt met Permanent Vertegenwoordiger over Europese actualiteiten

Op donderdag 29 maart spreekt de commissie Europese Zaken in een openbare vergadering met de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie (PVEU), de heer Robert de Groot. De heer De Groot is sinds mei 2017 werkzaam als PVEU in Brussel. 

Het gesprek zal zich toespitsen op Europese actualiteiten waarbij de heer De Groot zijn ervaringen en observaties sinds zijn aantreden in Brussel met de commissie Europese Zaken zal delen.

29/03: Gesprek met de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie over Europese actualiteiten

Staat van de Europese Unie

Op maandag 26 maart spreken de woordvoerders van de fracties met minister-president Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Blok over de Staat van de Europese Unie tijdens een notaoverleg in de plenaire zaal. Bijzonderheid aan dit debat is ook dat er diverse Nederlandse leden van het Europees Parlement aanwezig zullen zijn.

26/03: Notaoverleg ‘Staat van de Europese Unie’

Pagina's

Abonneren op RSS - Tweede Kamer