Tweede Kamer

Inkomend EU-Voorzitterschap Oostenrijk

Voorafgaand aan het rondetafelgesprek Brexit spreekt de commissie Europese Zaken op donderdag 19 april met de Oostenrijkse ambassadeur in Nederland, mevrouw Mariaheide Gürer, over de inzet voor het inkomend EU-voorzitterschap door Oostenrijk. Oostenrijk zal van 1 juli tot en met 31 december 2018 de voorzitter van de Raad van de Europese Unie zijn.

19/04: Gesprek met Ambassadeur Gürer, Oostenrijk

De Nederlandse begroting in Europees perspectief

Uiterlijk op 30 april moet Nederland, net als de andere EU-lidstaten, zijn rond 13 april verwachte Stabiliteitsprogramma (over de overheidsfinanciën) en Nationaal Hervormingsprogramma (over de uitvoering van het economisch beleid) inleveren bij de Europese Commissie. Deze programma's maken deel uit van de jaarlijkse cyclus van het Europees Semester, waarmee de lidstaten hun beleid op deze terreinen onderling afstemmen. Recent heeft het kabinet al aan de Kamer en aan Brussel gerapporteerd dat de overheidsschuld en het begrotingstekort ruim voldoen aan de EMU-normen.

17/04: Besloten technische briefing Raad van State over het Stabiliteitsprogramma

Informeel overleg over digitale belasting

De ministers van Financiën treffen elkaar binnenkort in Sofia. Veel lidstaten en de Europese Commissie hopen nog voor de Europese verkiezingen van 2019 een aantal heikele financiële dossiers te hebben afgerond, zoals de hervorming van de euro, het btw-stelsel, en het systeem voor de heffing van vennootschapsbelasting. Een deel daarvan zal ook bij dit overleg aan de orde komen. Het betreft een informele Raad, wat betekent dat het vooral een wat bredere discussie is waarbij geen besluiten vallen. 

18/04: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

Buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders te gast in de Kamer

Op woensdag 11 april ontvangt de vaste commissie voor Europese Zaken de Tánaiste (Viceminister-president en tevens minister van Buitenlandse Zaken en Handel) van Ierland, de heer Simon Coveney in het kader van het sluiten van de Goede Vrijdagakkoord 20 jaar geleden. Ook zullen in het gesprek de verwachte gevolgen van de Brexit voor Ierland aan de orde komen, zoals de nieuwe grens van de interne markt. Daarnaast is de Ierse regering bezorgd over de stabiliteit van de regio  Noord-Ierland, waarover in het Goede Vrijdagakkoord afspraken zijn gemaakt.

11/04: Bezoek Simon Coveney, Viceminister-president en tevens minister van Buitenlandse Zaken en Handel van Ierland
12/04: Bezoek Michael Roth, de Duitse minister van staat en viceminister voor Europese Zaken
12/04: Bezoek François Rugy, Voorzitter van de Assemblée Nationale van Frankrijk

Rapporteurs bezoeken Brussel om Brexit

De rapporteurs op het dossier Brexit, de leden Anne Mulder (VVD), Omtzigt (CDA) en Asscher (PvdA), brengen op maandag 9 april een werkbezoek aan Brussel. Ook de leden Van Rooijen (50PLUS), Bisschop (SGP) en Azarkan (DENK) maken deel uit van de delegatie. Het doel van het bezoek is om meer inzicht te verkrijgen in de stand van de onderhandelingen over het uittredingsakkoord. Ook de ideeën en gedachten over de nieuwe handelsrelatie tussen EU en VK komen aan de orde in dit werkbezoek.

09/04: Werkbezoek aan Brussel inzake Brexit

Commissie IenW wisselt van gedachten met Europarlementarier Gerbrandy

Op 12 april 2018 vindt (van 15.00 tot 16.30 uur) een gesprek plaats tussen de commissie IenW en Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy (ALDE, D66). Gerbrandy was rapporteur van de parlementaire enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector (EMIS) die ‘Dieselgate’ (het sjoemelen met software om emissiemetingen te manipuleren) onderzocht.

12/04: Gesprek met Europarlementarier Gerbrandy

Informatiepositie Tweede Kamer

Wat gaat er goed in de informatievoorziening aan de Tweede Kamer en waar kan de informatiepositie van de Tweede Kamer met betrekking tot Europese voorstellen verder versterkt worden?

Die vragen staan centraal tijdens het jaarlijkse algemeen overleg informatievoorziening op donderdagmiddag 12 april.

Rapporteurs informatievoorziening Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) zullen in eerste termijn namens de commissie inbreng leveren waarna minister van Buitenlandse Zaken Blok zal reageren op de naar voren gebrachte (aandachts)punten.

12/04: Algemeen overleg informatievoorziening

Gesprek met Eurocommissaris Thyssen

Op donderdag 12 april komt Marianne Thyssen, Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, naar Den Haag voor een werkbezoek. In de Tweede Kamer zal ze met leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder meer spreken over drie  voorstellen die recent onder de noemer “sociale rechtvaardigheidspakket” door de commissie gepubliceerd zijn.

12/04: Gesprek met Eurocommissaris Thyssen

Hervorming Verkiezingsakte besproken

Op woensdagmiddag 11 april overleggen de woordvoerders Europa met minister Blok van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding op de Raad Algemene Zaken op 17 april 2018.

Onderwerpen die ter sprake zullen komen zijn onder andere de situatie van de rechtsstaat in Polen. Tevens zal de Europese Commissie het uitbreidingspakket presenteren, waaronder de voortgangsrapportages over de (potentiële) kandidaat-lidstaten in de Westelijke Balkan en Turkije.

11/04: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 17 april 2018

Pagina's

Abonneren op RSS - Tweede Kamer