Tweede Kamer

Schriftelijk overleg BNC-fiche Douane-unie

Op dinsdag 1 december organiseert de commissie voor Financiën haar inbreng van een schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie (BNC-fiche) van het actieplan van de EU voor een douane-unie. In het actieplan wil de Commissie komen tot een verlaging van kosten en administratieve lasten door een vereenvoudiging door te voeren in de vorm van een één-loket systeem. Hiermee moet de import en export op meer gestandaardiseerde wijze worden geregistreerd om kosten te besparen.

01/12: Schriftelijk overleg BNC-fiche Douane-unie

Wijziging Verzamelwet Brexit

Er is nog een maand te gaan tot de uiterste datum (31 december 2020) om tot een nieuw handels- en partnerschapsakkoord te komen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. In het geval van een no deal over een toekomstig partnerschap wil het Nederlandse kabinet voorbereid zijn op eventuele nadelige gevolgen. Daarom heeft het kabinet een wijziging van de Verzamelwet Brexit ingediend bij de Tweede Kamer.

30/11: Wetgevingsoverleg Wijziging Verzamelwet Brexit

Raad Algemene Zaken over Brexit

Op donderdag 26 november voert de commissie Europese Zaken overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de agenda’s van de Raad Algemene Zaken op 1 en 8 december. De Raad Algemene Zaken spreekt over verscheidene actuele Europese thema’s, te weten de Brexit en de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe EU-meerjarenbegroting inclusief het coronaherstelfonds.

26/11: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 1 en 8 december 2020

BNC-fiches Digital Finance

Op vrijdag 27 november levert de commissie voor Financiën inbreng voor een schriftelijk overleg over het nieuwe pakket maatregelen rondom Digital Finance. De voornaamste voorstellen in dit pakket betreffen prudentiële standaarden voor aanbieders van cryptovaluta en de vereisten rondom de weerbaarheid van financiële instellingen tegen cyberaanvallen.

27/11: Schriftelijk overleg Digital Finance

Rondetafelgesprek persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen

Op woensdag 25 november organiseert de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken een rondetafelgesprek met experts over het thema persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen. Dit thema maakt deel uit van de kennisagenda van de commissie.

25/11: Rondetafelgesprek persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen

Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Op donderdag 19 november houdt de commissie Europese Zaken haar digitale procedurevergadering. In deze vergadering zal de commissie een besluit nemen over het vervolg van de behandeling van de aangepaste Brexit-wet. In verband met het eindigen van de Brexit-transitieperiode op 31 december 2020 heeft het kabinet verzocht om dit wetsvoorstel met spoed te behandelen.

19/11: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Pagina's

Abonneren op RSS - Tweede Kamer