Tweede Kamer

Plenair debat over agenda Europese Top

Op dinsdag 18 juni debatteert de Kamer over de agenda van de Europese Raad van 20-21 juni in Brussel. Verscheidene thema’s komen aan bod tijdens deze Europese top.

In de eerste plaats de nieuwe Strategische Agenda voor de EU voor de zittingsperiode 2019-2024. De Nederlandse inzet is gericht op het realiseren van resultaten op de prioritaire thema’s migratie, veiligheid, economie, klimaat en rechtsstaat en transparantie. Het streven is eveneens dat de regeringsleiders een voordracht voor een nieuwe Europese Commissievoorzitter aan het Europees Parlement vaststellen.

18/06: Plenair debat Europese Top dd 20-21 juni 2019

Commissie BIZA debatteert over kiesrecht en desinformatie

Op woensdag 19 juni 2019 voert de commissie Binnenlandse Zaken een algemeen overleg over kiesrecht, desinformatie en digitale inmenging. Op de agenda staan een brieven over nationale en Europese onderwerpen. De commissie zal de voortgang van het EU-actieplan desinformatie bespreken, evenals de Nederlandse inspanningen. De Nederlandse inzet op het pakket maatregelen van de Europese Commissie voor vrije en eerlijke Europese verkiezingen in mei 2019 zal ook worden behandeld. Ook wordt gesproken over het tegengaan van dubbelstemmen bij de Europese verkiezingen.

19/06: Algemeen overleg Kiesrecht, desinformatie en digitale inmenging

Plannen voor Europa

Op donderdag 20 juni vindt de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken plaats. In deze procedurevergadering beslist de commissie Europese Zaken over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven en andere documenten.

De woordvoerders Europese Zaken van de fracties in de Tweede Kamer spreken tijdens de procedurevergadering onder andere over de inzet voor de Voorzitters-COSAC-conferentie op zondag 21 en maandag 22 juli in Helsinki, Finland.

20/06: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Nederlandse ambassadeur licht EU-prioriteiten Finland toe

Op donderdag 20 juni ontvangt de commissie Europese Zaken de ambassadeur van Nederland in Helsinki, de heer Cees Bansema, voor een briefing over de Europese prioriteiten van Finland. Finland is in de tweede helft van 2019 voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De roulerend EU-voorzitter kan een aantal accenten leggen op Europese dossiers en informele topbijeenkomsten organiseren. Zo is de verwachting dat er focus gelegd zal worden op het thema klimaat.

20/06: Ontvangst Nederlandse ambassadeur in Finland

Voorbespreking Energieraad

Op 25 juni 2019 vindt de laatste formele Energieraad plaats onder Roemeens EU-voorzitterschap. Op de agenda staan naar verwachting de volgende onderwerpen: Raadsconclusies over het toekomstig energiesysteem van de Energie Unie, de Integrale Nationale Energie- en Klimaatplannen (INEK’s), een presentatie van de Europese Commissie over de externe energierelaties en het werkprogramma van het inkomende Finse EU-voorzitterschap. Het voorbereidende schriftelijk overleg vindt plaats op maandag  17 juni aanstaande om 12:00.

17/06: Schriftelijk overleg Energieraad dd 25 juni 2019

Kosovaarse Parlementsdelegatie bezoekt Tweede Kamer

Op donderdag 13 juni aanstaande brengen leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Diaspora en Strategische Investeringen en de commissie voor Europese Integratie uit het parlement van Kosovo in Pristina een bezoek aan de Tweede Kamer. Zij spreken met leden van de commissies Europese Zaken, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid over onderwerpen als de dialoog tussen Kosovo en Servië, lidmaatschap van internationale organisaties en de westelijke Balkan in relatie tot de Europese Unie. Het betreft een openbaar gesprek.

13/06: Gesprek met delegatie uit Kosovaars Parlement

Algemeen overleg EU-Gezondheidsraad

Op woensdag 12 juni 2019 gaan de leden van de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport in gesprek met minister Bruins tijdens een algemeen overleg over de Nederlandse inzet voor de EU-Gezondheidsraad op 14 juni 2019. De belangrijkste onderwerpen op de agenda van de Raad zijn antimicrobiële resistente, gezondheidstechnologie en een beleidsdebat over het bevorderen van investeringen om de gezondheidsstelsels te hervormen en te verbeteren.

12/06: Algemeen Overleg EU-Gezondheidsraad dd 14 juni 2019

Pagina's

Abonneren op RSS - Tweede Kamer