Tweede Kamer

Inbreng wetsvoorstel wijziging Verzamelwet Brexit

Op woensdag 11 november levert de commissie Europese Zaken haar inbreng op het wetsvoorstel, waarmee Nederland zich voorbereidt op de Brexit-situatie vanaf 1 januari 2021. Op deze datum verstrijkt de huidige transitieperiode die sinds de Brexit van kracht is. Door aanpassing van Nederlandse wetgeving in deze nieuwe Brexitwet wordt de continuïteit gewaarborgd, ook indien er geen nieuw partnerschapsakkoord met het Verenigd Koninkrijk tijdig van kracht is. De commissie heeft ten behoeve van deze wetsbehandeling een wetenschappelijk factsheet opgevraagd bij prof. mr. P.P.T.

11/11: Inbreng wetsvoorstel wijziging Verzamelwet Brexit

Raad Algemene Zaken over EU-uitbreiding

Op dinsdag 3 november voert de commissie Europese Zaken overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de agenda van de Raad Algemene Zaken. Op de agenda staat onder meer het onderwerp EU-uitbreiding, en concreet het voorstel om feitelijk toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië te starten aan de hand van een onderhandelingsraamwerk. Hiervoor moeten beide kandidaat-lidstaten aan een aantal voorwaarden op het gebied van rechtsstaat en bestrijding van misdaad en corruptie voldoen.

03/11: Algemeen overleg RAZ dd 10 november 2020

Plannen voor Europa

Op donderdag 5 november 2020 vindt de eerstvolgende digitale procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten.

05/11: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Pagina's

Abonneren op RSS - Tweede Kamer