Tweede Kamer

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel besproken

De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bespreekt de informele RBZ/Handel van 5 oktober 2018 op woensdag 3 oktober met minister Kaag voor tijdens een algemeen overleg. Tijdens de informele Raad op 5 oktober in Innsbruck, Oostenrijk, zal naar verwachting worden gesproken over de modernisering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de stand van zaken van de EU-VS handelsbetrekkingen naar aanleiding van de recente gesprekken tussen Eurocommissaris Malmström en VS-handelsvertegenwoordiger Lighthizer.

03/10: Algemeen overleg informele RBZ/Handel van 5 oktober 2018

Algemeen overleg Milieuraad 9 oktober

Op dinsdag 2 oktober wordt de inzet van Nederland tijdens de Milieuraad besproken door de commissie Infrastructuur en Waterstaat met de staatssecretaris van I&W en de minister van EZK. De onderhandelingen over CO2-normen van auto’s en bestelwagens vormen het zwaartepunt op de agenda van de Raad. Over ditzelfde onderwerp wordt op woensdag 3 oktober aanstaande plenair gestemd in het Europees Parlement. Op de  Raadsagenda staat verder onder andere nog het aannemen van Raadsconclusies over de VN-klimaatconferentie COP24 in Polen begin december.

02/10: Algemeen overleg Milieuraad van 9 oktober 2018

Nieuwe voorzitter commissie verkozen

Op dinsdag 25 september is tijdens de constituerende vergadering van de commissie voor Europese Zaken Foort van Oosten (VVD) als voorzitter van de commissie verkozen.

Na een periode van bijna vier jaar heeft Malik Azmani het voorzitterschap neergelegd vanwege zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap namens de VVD bij de aankomende Europese verkiezingen op 23 mei 2019.

25/09: verkiezing nieuwe voorzitter commissie Europese Zaken

Eurogroep/Ecofinraad besproken

De commissie voor Financiën bespreekt de Eurogroep/Ecofinraad van 1 en 2 oktober 2018 op donderdag 27 september met de minister voor tijdens een algemeen overleg. De Ecofin Raad op 1 en 2 oktober zal proberen een algemene oriëntatie te bereiken op een pakket voorstellen om ontduiking en fraude met omzetbelasting aan te pakken (“quick fix”-pakket). De Europese Commissie zal tijdens de Ecofinraad verder wetgevende maatregelen toelichten om het witwassen van criminele tegoeden tegen te gaan.

27/09: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 1 en 2 oktober 2018

Plannen voor Europa

Dinsdag 25 september bespreken de woordvoerders Europese Zaken de planning voor het komend najaar. Er staan grote onderwerpen op de agenda, zoals de stand van zaken met betrekking tot de Brexit en de startende onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader.

25/09: Procedurevergadering commissie voor Europese Zaken

Schriftelijk overleg informele Landbouw- en Visserijraad

Van 23 tot 25 september 2018 vindt de informele Landbouw- en Visserijraad in Wenen plaats. Ter voorbereiding hiervan voert de commissie LNV een schriftelijk overleg met als inbrengdatum 17 september 2018 om 14:00 uur. Het is een informele raad dus er zal geen besluitvorming plaatsvinden. Echter er staan wel een paar belangrijke onderwerpen op de agenda zoals het GLB en de richtlijn inzake Oneerlijke Handelsprakijken in de voedselketen. Voor die laatste hoopt het voorzitterschap meters te maken en al snel in onderhandeling te treden met het Europees parlement.

17/09: Schriftelijke inbreng informele Landbouw- en Visserijraad van 23-25 september 2018

Pagina's

Abonneren op RSS - Tweede Kamer