Tweede Kamer

Kosovaarse Parlementsdelegatie bezoekt Tweede Kamer

Op donderdag 13 juni aanstaande brengen leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Diaspora en Strategische Investeringen en de commissie voor Europese Integratie uit het parlement van Kosovo in Pristina een bezoek aan de Tweede Kamer. Zij spreken met leden van de commissies Europese Zaken, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid over onderwerpen als de dialoog tussen Kosovo en Servië, lidmaatschap van internationale organisaties en de westelijke Balkan in relatie tot de Europese Unie. Het betreft een openbaar gesprek.

13/06: Gesprek met delegatie uit Kosovaars Parlement

Algemeen overleg EU-Gezondheidsraad

Op woensdag 12 juni 2019 gaan de leden van de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport in gesprek met minister Bruins tijdens een algemeen overleg over de Nederlandse inzet voor de EU-Gezondheidsraad op 14 juni 2019. De belangrijkste onderwerpen op de agenda van de Raad zijn antimicrobiële resistente, gezondheidstechnologie en een beleidsdebat over het bevorderen van investeringen om de gezondheidsstelsels te hervormen en te verbeteren.

12/06: Algemeen Overleg EU-Gezondheidsraad dd 14 juni 2019

Uitbreiding, Transparantie op de agenda

Op donderdag 6 juni debatteren de woordvoerders Europese Zaken met de minister van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken (RAZ) op 18 juni aanstaande. Deze RAZ bereidt de formele Europese Raad (ER) voor die op 20-21 juni gepland staat. Deze ER zal in het teken staan van de vaststelling van de Strategische Agenda, waarin de ER prioriteiten identificeert voor de komende zitingsperiode om daarmee sturing te geven aan de nieuwe Europese Commissie.

06/06: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 18 juni 2019

Wet Fiscale Arbitrage plenair behandeld

Op woensdag 5 juni behandelt de commissie voor Financiën in de plenaire zaal de wet voor het implementeren van de Europese arbitragerichtlijn. Met de komst van de arbitragerichtlijn wordt arbitrage binnen de Europese Unie verder verstevigd. Arbitrage dient bij te dragen aan een tijdige en effectieve beslechting van internationale geschillen inzake dubbele belastingheffing of een verschillende uitleg of toepassing van belastingverdragen.

05/06: Plenaire behandeling Arbitragerichtlijn

Pagina's

Abonneren op RSS - Tweede Kamer