Tweede Kamer

Kamer bespreekt Europese en Nederlandse aanpak nepnieuws

De Europese Unie en het kabinet waarschuwden vorig jaar voor de verspreiding van valse informatie door buitenlandse mogendheden. Volgens Andrus Ansip, Eurocommissaris voor digitalisering, verspreidt vooral Rusland foutieve nieuwsberichten. Dit gaat vooral online en via social media en gebeurt vaak rondom verkiezingen. De Europese Commissie presenteerde op verzoek van de lidstaten in december 2018 een Europese aanpak van nepnieuws. De commissie Binnenlandse Zaken gaat op donderdag 21 februari over deze plannen in debat met minister Ollongren.

20/02: Rondetafelgesprek Desinformatie
21/02: Algemeen overleg Desinformatie

Voorbespreking informele Raad Buitenlandse Zaken/Handel

De informele Raad Buitenlandse Zaken/Handel(RBZ) van 21-22 februari zal plaatsvinden in Boekarest, Roemenië. Voorafgaand aan de RBZ/Handel vindt een algemeen overleg plaats met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, op 19 februari. Tijdens de informele Raad zullen de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten worden besproken evenals de modernisering van de WTO en lopende handelsbesprekingen.

19/02: Algemeen overleg RBZ/Handel van 21 en 22 februari 2019

Schriftelijk overleg Energieraad

Op 4 maart aanstaande vindt de formele Energieraad plaats in Brussel. Voorafgaand aan deze Energieraad is een schriftelijk overleg gepland met de minister van Economische Zaken en Klimaat. Op de agenda van de Raad staan het voorlopig akkoord over de wijziging van de gasrichtlijn, een beleidsdebat over de Europese langetermijnstrategie voor klimaat en een voorstel van de Commissie over herziening van de richtlijn voor bandenetikettering. 

18/02: Schriftelijk overleg Energieraad van 4 maart 2019

Schriftelijk overleg Telecomraad

De informele Telecomraad vindt plaats op 1 maart aanstaande in Boekarest, Roemenië. Voorafgaand aan deze informele Raad vindt een schriftelijk overleg plaats met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Op de agenda van de informele Raad onder Roemeens EU-voorzitterschap staan beleidsdebatten over kunstmatige intelligentie en over de Toekomst van Digitaal Europa na 2020.

18/02: Schriftelijk overleg informele Telecomraad van 1 maart 2019

Extra werkbezoek aan Londen vanwege Brexit

Maandag 18 februari brengen de Kamerleden Anne Mulder (VVD), Pieter Omtzigt (CDA) en Lodewijk Asscher (PvdA) een ingelast bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Zij voeren als rapporteurs Brexit namens de commissie Europese Zaken gesprekken met verschillende Britse parlementsleden en regeringsvertegenwoordigers in Londen. Zij verwachten met deze gesprekken meer inzicht te verkrijgen in de voorbereiding van het Verenigd Koninkrijk op de Brexit, de verschillende mogelijke scenario’s voor de Brexit, en de gevolgen daarvan voor Nederland en Nederlandse burgers en bedrijven.

18/02 Werkbezoek rapporteurs Brexit aan Londen

Plannen voor Europa

Op donderdag 21 februari van 11:30-12:30 vindt de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken plaats. In deze vergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven en andere documenten.

De woordvoerders Europese Zaken van de partijen spreken tijdens de procedurevergadering onder andere over mogelijke werkbezoeken en over de ontvangen brieven van het kabinet inzake de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de mogelijke gevolgen van een no-dealscenario.

21/02: Procedurevergadering Europese Zaken

Terugblik debat Staat van de Europese Unie 2019

Op donderdag 7 februari 2019 heeft het jaarlijkse debat plaatsgevonden over de Staat van de Europese Unie, de kabinetsnota over het Nederlandse beleid in en met betrekking tot de EU.  In het debat deelden woordvoerders Europese Zaken  visies over onder andere de migratieaanpak, een veilig Europa, klimaatbeleid en de positie van Nederland in een veranderende Europese Unie. Aan dit debat namen ook de Nederlandse leden van het Europees Parlement deel, waardoor er een debat met zowel de Haagse als de Brusselse invalshoeken ontstond.

Rechtsstatelijkheid besproken

In het kader van het versterken van haar kennispositie organiseert de commissie deze week een aantal activiteiten met betrekking tot de rechtstatelijke ontwikkelingen in de EU. Woensdag 13 februari van 17.30 tot 18.30 uur spreekt de commissie met vertegenwoordigers van de Venetië Commissie en GRECO. Deze comités, onderdeel van de Raad van Europa, hebben de afgelopen jaren veelvuldig gerapporteerd over dit onderwerp. Vervolgens vindt op donderdag 14 februari 2019 van 15.00 tot 18.30 uur een uitgebreid rondetafelgesprek plaats over rechtsstatelijkheid.

13/02: Gesprek met vertegenwoordigers Venetië Commissie en GRECO
14/02: Rondetafelgesprek met maatschappelijk middenveld

Leden bijgepraat over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Op donderdag 14 februari ontvangt de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vertegenwoordigers van het ministerie van LNV voor een technische briefing. Op aanbod van de minister zullen Kamerleden worden bijgepraat over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het GLB is het landbouwbeleid van de Europese Unie en is bepalend voor het Nederlandse landbouwbeleid. Dit Europese beleid wordt vastgesteld voor een periode van zeven jaar.

14/02: Technische briefing Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Pagina's

Abonneren op RSS - Tweede Kamer