Tweede Kamer

Voorbespreking informele Cohesieraad

Op dinsdag 9 april 2019 bespreken de leden van de Commissie Europese Zaken schriftelijk met staatssecretaris Mona Keijzer de Nederlandse inzet voor de informele Cohesieraad op 12 april 2019. Op de agenda van de Raad staat een beleidsdebat over de prioriteiten van het cohesiebeleid in het Meerjarig Financieel Kader voor de periode 2021-2027.

09/04: Schriftelijk overleg informele Cohesieraad van 12 april 2019

Werkprogramma nieuwe Europese commissie

Leden van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezoeken op maandag 8 april Brussel. Thema van het werkbezoek is een vooruitblik op het mogelijke werkprogramma van de dit najaar nieuw aan te treden Europese Commissie.

Er zullen gesprekken plaatsvinden met leden van het Europees Parlement en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging.

08/04: Werkbezoek Brussel door commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Plannen voor Europa

Op donderdag 4 april van 15:00-16:00 vindt de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken plaats. In deze vergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven en andere documenten.

De woordvoerders Europese Zaken van de fracties in de Tweede Kamer spreken tijdens de procedurevergadering onder andere over de brieven inzake de onderhandelingen over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en over de aanbevelingen van de rapporteur rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie.  

04/04: Procedurevergadering Europese Zaken

Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA)

Het onderhandelen over en het sluiten van handelsakkoorden met derde landen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de EU. Voor CETA geldt een gemengde bevoegdheid vanwege bepalingen ten aanzien van indirecte investeringen en het geschillenbeslechtingmechanisme, waarbij goedkeuring vereist is van zowel de EU als van de afzonderlijke lidstaten. Goedkeuring door nationale parlementen is hier onderdeel van. Op 5 maart 2019 is de goedkeuringswet over CETA door de Tweede Kamer ontvangen.

04/04: Inbreng Goedkeuring van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (BuHa-OS)

Gesprek Eurocommissaris Canete

Op donderdag 4 april 2019 heeft de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat een gesprek met Eurocommissaris Miguel Arias Cañete (Klimaatactie en Energie). Onderwerp is de EU-lange termijn klimaatstrategie die de Europese Commissie eind november 2018 heeft gepubliceerd en waarin de Commissie pleit voor de ontwikkeling richting een klimaat neutrale EU in 2050. Dat zou een passende bijdrage van de EU zijn om een wereldwijde temperatuurstijging van 1,5 graden Celsius binnen handbereik te houden.

04/04: Gesprek met Eurocommissaris Miguel Arias Cañete

Rechtsstaat, MFK en discussienota duurzaam Europa in 2030

Op dinsdag 2 april van 20:00-22:00 spreken de woordvoerders Europese Zaken van de fracties met minister van Buitenlandse Zaken Blok ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken dd 9 april.

Onderwerpen die besproken worden op de Raad zijn onder andere de stand van zaken van de onderhandelingen van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, de situatie van de rechtsstaat in Polen en Hongarije en het nieuw voorgestelde  permanente peer review mechanisme en de discussienota “naar een duurzaam Europa in 2030”.

02/04: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 9 april 2019

Pagina's

Abonneren op RSS - Tweede Kamer