Agenda Raad - week 28 en 29

12/07: Informele JBZ-raad

13/07: ECOFIN-raad, informele JBZ-raad

16/07: Raad Buitenlandse Zaken, Landbouw en Visserijraad, informele Raad Concurrentievermogen

17/07: Informele Raad Concurrentievermogen

19/07: Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

20/07: Raad Algemene Zaken, informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

24/07: ECOFIN Raad