Agenda Raad week 40

28/09: Videoconferentie van de ministers van Vervoer
29/09: Informele bijeenkomst van ministers van Ontwikkelingssamenwerking
29/09: Raad voor Concurrentievermogen (Onderzoek en Innovatie)
30/09-01/10: Informele bijeenkomst van de ministers van Milieu
01-02/10: Buitengewone Europese Raad