Week 50 - Europese Raad

09/12: Raad Buitenlandse Zaken

09/12: EU Gezondheidsraad

10/12: Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken

10/12: Raad Algemene Zaken

12-13/12: Europese Raad

13/12: Speciale Europese Raad (Artikel 50)

13/12: Eurotop