Algemeen overleg formele JBZ-Raad

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid spreekt op 10 oktober 2018 met de bewindslieden van Justitie en Veiligheid over de formele JBZ-Raad op 11-12 oktober in Luxemburg. Eén deel van het algemeen overleg gaat over asiel en migratie, het andere deel gaat over algemene justitie-en veiligheid-onderwerpen. De vernieuwing van het Europees migratiebeleid blijft ingewikkeld. Zowel op het interne als externe dossier worden met moeite stappen gezet.

De Europese Raad besloot op 28 en 29 juni 2018 dat bootvluchtelingen ook naar Noord-Afrikaanse landen kunnen worden gebracht na hun redding. Afgelopen zomer is gezocht naar partnerlanden voor dit plan, maar vooralsnog is er geen progressie. Ook op het interne vlak, met name de discussie over evenredige spreiding van asielzoekers over de EU en andere vormen van solidariteit, is nog geen oplossing in zicht. Oost- Zuid en West-Europa hebben heel verschillende ideeën over hoe het Europees asielstelsel moet gaan functioneren. In september 2018 stelde de Europese Commissie wel voor om de Europese grens- en kustbewaking verder te integreren, onder meer met een Frontex-corps van 10.000 man personeel. Ook wordt de terugkeerrichtlijn herzien, met een uitbreiding van de detentiegronden en verkorting van de termijnen voor vrijwillig vertrek.

Het deel van het algemeen overleg  over de algemene justitie-en veiligheid-onderwerpen gaat onder meer over de richtlijn herstructurering en tweede kans waarop het Oostenrijks EU-voorzitterschap hoopt een akkoord aan Raadszijde vast te stellen, en over “e-evidence” dat geagendeerd staat voor een beleidsdebat. Ook zal er een update gegeven worden van de voorbereidingen van de feitelijke start van het Europees Openbaar Ministerie. Verder staat er een groot aantal BNC-fiches geagendeerd over Commissievoorstellen die kort voor de zomer zijn verschenen.

10/10: Algemeen overleg JBZ-Raad van 11 en 12 oktober 2018