Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

Op 11 december vindt er een algemeen overleg Landbouw- en Visserij plaats. Op de agenda staat onder andere de oneerlijke handelspraktijken. De Raad en het Europees Parlement begeven zich in de laatste fase van onderhandelingen. Ook zal er over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid gepraat worden Het Oostenrijks EU-voorzitterschap heeft al heel wat werk verzet en men verwacht dat de ministers nu over kunnen gaan op de meest politieke onderdelen van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, zoals bijvoorbeeld de strategische plannen, het plafonneren van de maximale inkomens van bedrijven en gekoppelde steun.

11/12: Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 17/18 december 2018