Algemeen overleg Milieuraad 9 oktober

Op dinsdag 2 oktober wordt de inzet van Nederland tijdens de Milieuraad besproken door de commissie Infrastructuur en Waterstaat met de staatssecretaris van I&W en de minister van EZK. De onderhandelingen over CO2-normen van auto’s en bestelwagens vormen het zwaartepunt op de agenda van de Raad. Over ditzelfde onderwerp wordt op woensdag 3 oktober aanstaande plenair gestemd in het Europees Parlement. Op de  Raadsagenda staat verder onder andere nog het aannemen van Raadsconclusies over de VN-klimaatconferentie COP24 in Polen begin december.

02/10: Algemeen overleg Milieuraad van 9 oktober 2018