Algemeen overleg Transportraad

Op woensdag 23 september voert de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een algemeen overleg met de minister van I&W over de informele videoconferentie van EU-transportministers van 28 september 2020. Als gevolg van de reisbeperkingen die momenteel voor Brussel gelden, heeft het Duits EU-voorzitterschap besloten de eerder ingeplande fysieke Transportraad in de Belgische hoofdstad om te zetten in een informele videoraad.  De agenda bevat nog maar één bespreekpunt: het EU ‘pandemic contingency plan’. De inzet van de huidige voorzitter van de Transportraad (de Duitse transportminister Andreas Scheuer) is dat de EU-transportministers het eens worden over een set Raadsconclusies over een maatregelenpakket dat moet zorgen voor ongehinderd Europees goederenverkeer in het geval van een nieuwe pandemie.

Deze tekst kan vervolgens als basis dienen voor de uitwerking van een nader, concreet voorstel door de Europese Commissie. Afgelopen voorjaar ontstonden na de uitbraak van COVID-19 door gebrek aan onderlinge afstemming tussen de lidstaten op verschillende plekken binnen de EU knelpunten in het goederentransport. Op EU-niveau zijn toen snel passende maatregelen genomen. Een voorbeeld daarvan zijn de Green Lanes voor vrachtwagens bij de belangrijkste grensovergangen binnen de EU.

23/09: Algemeen overleg Transportraad dd 28 september 2020