AO Transportraad 3 december

Op 21 november wordt om 14:30u de inzet van Nederland tijdens de Transportraad besproken. De onderhandelingen over het eerste mobiliteitspakket vormen het zwaartepunt van de Raad. Daaronder valt de Europese regelgeving inzake de zogenaamde ‘trucker rights’ , te weten rij- en rusttijden, toepassing van de detacheringsrichtlijn, en voorwaarden voor cabotage (vervoer binnen een EU-lidstaat door een vervoerder uit een andere EU-lidstaat) Op de agenda staat verder onder andere nog verkeersveiligheid van de weginfrastructuur, de aanbesteding van schone voertuigen , en het afschaffen van de omschakeling van winter- naar zomertijd.

21/11: Algemeen overleg Transportraad