Behandelvoorbehoud migratievoorstellen

De Tweede Kamer heeft een voorbehoud gemaakt bij nieuwe stappen in de integratie van het Europees grens-en migratiemanagement. Op 12 september 2018 presenteerde de Europese Commissie wetgeving waarmee het Europees grens- en kustwachtagentschap Frontex meer bevoegdheden en capaciteit krijgt. Ook wordt de terugkeerrichtlijn herzien en krijgt het EU-asielagentschap meer taken. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid wil over deze voorstellen spreken met staatssecretaris Harbers, voordat de onderhandelingen beginnen. Volgens de voorstellen van de Europese Commissie komt er een korps van 10.000 grenswachten, dat, naast nationale ambtenaren die worden uitgeleend, voor een deel zal bestaan uit Europese ambtenaren, die een geweldsbevoegdheid krijgen. De EU krijgt zou daarmee voor het eerst een eigen sterke arm krijgen.  

Ook kan op basis van deze wetgeving de Europese Commissie Europese eenzijdig grensbewakers inzetten in een lidstaat die aanhoudend tekortschiet in het grensbeheer.  Bij de herziening van de terugkeerrichtlijn is uitbreiding van de vreemdelingenbewaringsgronden aan de orde. Het asielagentschap, waarover al een voorstel lag, wordt verder uitgebreid. Europese ambtenaren kunnen straks alle fases van een asielprocedure uitvoeren, behalve het nemen van de beslissing zelf: dat blijft een verantwoordelijkheid van de lidstaten. Het kabinet heeft de Kamer inmiddels voorlopige standpunten  gestuurd over deze voorstellen. Op 31 oktober is er een algemeen overleg waarin deze voorstellen worden besproken en afspraken worden gemaakt over de verdere informatievoorziening aan de Kamer gedurende de Europese onderhandelingen.

31/10: Algemeen overleg behandelvoorbehoud migratievoorstellen