Besloten kennissessie over kapitaalmarkten met medewerkers van AFM

Op donderdag 18 oktober as. vindt een besloten kennissessie plaats over kapitaalmarkten met medewerkers van de AFM. Tijdens deze bijeenkomst wordt eerst ingegaan op kapitaalmarkten en de spelers die erop actief zijn. Daarna worden de Europese Kapitaalmarktenunie (Europese regelgeving) en de implicaties van de Brexit besproken.

Als onderdeel van Europese Commissievoorzitter Juncker’s investeringsplan voor Europa, werkt de Europese Commissie vanaf 2015 aan een kapitaalmarktenunie die verdere verdieping en integratie van de Europese kapitaalmarkten beoogt. In 2017 publiceerde de Commissie een tussentijdse evaluatie van haar actieplan en kwam daarbij met enkele nieuwe initiatieven zoals de voorstellen voor pan-Europese pensioenregelingen (PEPP) en een sterker toezichtskader. De Nederlandse regering heeft samen met zeven andere lidstaten opgeroepen tot het oppakken van vier prioritaire thema’s om ervoor te zorgen dat de Europese kapitaalmarktunie in 2019 zo ver mogelijk vordert.

18/10: Besloten kennissessie over kapitaalmarkten