Besloten technische briefing Brexit rapport Algemene Rekenkamer

Op woensdag 12 december vindt er  van 10:00 uur tot 11:00 uur een besloten technische briefing plaats  door de Algemene Rekenkamer over het door hen gemaakte Brexit-rapport.

In maart 2018 is de Rekenkamer gestart met haar onderzoek naar de gevolgen van de Brexit voor Nederland. In haar onderzoek neemt de Rekenkamer de volgende vragen mee: hoe bereidt de Rijksoverheid zich voor op de gevolgen van Brexit voor de douane en de overheidsfinanciën in verschillende scenario’s? En hoe wordt het Nederlands parlement geïnformeerd over de gevolgen van Brexit voor Nederland? Daarnaast zal parallel aan het onderzoek worden geïnventariseerd wat andere rekenkamers in de EU doen op dit terrein. Het rapport is vandaag  (10 december) opgeleverd.

12/12: Besloten technische briefing Brexit rapport