Brexit met kabinetsdelegatie besproken

Op woensdag 23 januari voert de commissie Europese Zaken overleg met een delegatie uit het kabinet over de stand van zaken rondom brexit. Voor het overleg zijn uitgenodigd de minister van Buitenlandse Zaken, tevens coördinerend minister voor brexit, en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (NVWA) alsmede de staatssecretaris van Financiën (douane) en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (economie/MKB).

In het overleg zullen de verwachte gevolgen van brexit en de voorbereidingen op brexit per departement aan de orde komen. Het algemeen overleg wordt gevoerd tegen de achtergrond van de actuele ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Vorige week is het uittredingsakkoord, zoals gesloten tussen de Britse regering en de Europese Unie, door het Britse Lagerhuis verworpen. In de loop van deze week zal duidelijk worden welke aanpassing van haar Brexit-beleid de Britse premier May nastreeft en of een ordentelijke uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 29 maart 2019 nog mogelijk is.

23/01: Algemeen overleg Brexit