Briefing over EU-voorstellen Veiligheidsunie

Op woensdag 31 oktober vindt een technische briefing plaats over twee EU-voorstellen die Commissievoorzitter Juncker medio september lanceerde tijdens zijn “State-of-the-Union”. De voorstellen passen in het streven om te komen tot een EU-veiligheidsunie. Eén voorstel zet in op een snelle verwijdering van terroristische content van websites. Het streven is dergelijke content binnen een uur offline te krijgen. Hier werd al op vrijwillige basis aan gewerkt maar nu wordt het een verplichting voor alle webproviders. Het tweede voorstel betreft de oprichting van een cybersecurity-kenniscentrum en nationale coördinatiecentra. Achterliggend doel is de opbouw van een eigen kennispositie en concurrerende cybersecurity-industrie in de EU . De Europese Unie is nu nog vrijwel geheel afhankelijk van technologie van bedrijven van buiten de EU en dreigt daarmee de aansluiting bij de sterk groeiende markt voor cybersecurity te missen.

Op beide voorstellen rust een behandelvoorbehoud waarover op  donderdag 1 november  een algemeen overleg  plaatsvindt.

31/10: Technische briefing EU-voorstellen Veiligheidsunie