Commissie J&V bespreekt Nederlandse inzet EU-migratiepact

In september 2020 presenteerde de Europese Commissie voorstellen voor een nieuw migratie- en asielbeleid. Het zogenaamde migratiepact moet oplossingen bieden voor een aantal langlopende politieke kwesties. Zo wil de Europese Commissie dat de lidstaten en het Europees Parlement een knoop doorhakken over verplichte steun aan lidstaten met een hoge migratiedruk. Ook bevat het pact maatregelen om migranten tegen te houden die vanuit de ene EU-lidstaat doorreizen naar een andere. Het kabinet heeft op 4 en 5 november de Kamer schriftelijk geïnformeerd over het Nederlands standpunt over het pact.

Op woensdag 11 november debatteert de commissie Justitie en Veiligheid over dit standpunt tijdens een algemeen overleg. Dit algemeen overleg is ingepland in het kader van het behandelvoorbehoud dat de Kamer op het migratiepact heeft geplaatst. Ook spreekt de commissie dan over de bijeenkomst van Europese migratieministers op 13 november. Tijdens die zogenaamde Raad Justitie en Binnenlandse Zaken zullen deze ministers vergaderen over een akkoord op hoofdlijnen over het migratiepact.

11/11: Algemeen overleg JBZ-Raad dd 13 november 2020