Delegatie Staten-Generaal bezoekt Londen inzake Brexit

Een gezamenlijke delegatie van de Eerste en Tweede Kamer brengt op zondag 9 en maandag 10 september een werkbezoek aan Londen vanwege Brexit. De delegatie wil zich een beeld vormen van de voorbereidingen op de Brexit door de Britse overheid, en de mogelijke uittredingsscenario's, waaronder het no deal-scenario. Ook komen de ideeën voor een nieuwe partnerschapsrelatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk na de Brexit aan bod. Het werkbezoek vindt plaats tegen de achtergrond van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het  Verenigd Koninkrijk over de uittreding en het kader van de nieuwe betrekkingen. In de Europese Raad op 18 en 19 oktober is hierover besluitvorming voorzien, indien de onderhandelingen tijdig worden afgerond.

De delegatie bestaat van de zijde van de Tweede Kamer uit de leden Anne Mulder (VVD, tevens delegatieleider), Weverling (VVD), De Roon (PVV), Alkaya (SP), Van Rooijen (50PLUS) en Baudet (FVD). Van de zijde van de Eerste Kamer zullen de leden Van Apeldoorn (commissievoorzitter Europese Zaken; SP; tevens vice-delegatieleider), Backer (D66), Lintmeijer (GroenLinks) en Kuiper (ChristenUnie) deelnemen.

09-10/09: Werkbezoek Londen in verband met Brexit