Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en sociale rechten bezoekt Kamer

Eurocommissaris Nicolas Schmit voor banen en sociale rechten brengt op donderdag 12 maart een bezoek aan Nederland. In de Tweede Kamer zal hij met de leden over zijn plannen spreken. De voornemens van de Europese Commissie voor dit jaar op SZW-terrein zien onder meer op wetgevende voorstellen voor een raamwerk voor minimumlonen voor werknemers in de EU en een bindend instrument gericht op loontransparantie man/vrouw. Niet-wetgevende initiatieven betreffen een herziening van de EU-vaardighedenagenda, een versterking van de EU-jongerengarantie, een verslag over demografische veranderingen gevolgd door een groenboek vergrijzing, en een startbijeenkomst over Platform Werk die moet uitmonden in een verdere agenda over dit onderwerp. Ook zijn er al voornemens bekend gemaakt voor 2021. Voor dat jaar staan er onder meer een actieplan voor de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten, de introductie van een EU-kindergarantie, een actieplan sociale economie, en een nieuwe EU-gehandicaptenstrategie op de rol.

12/03: Gesprek met eurocommissaris Schmidt