Eurogroep/Ecofinraad besproken

De commissie voor Financiën bespreekt de Eurogroep/Ecofinraad van 1 en 2 oktober 2018 op donderdag 27 september met de minister voor tijdens een algemeen overleg. De Ecofin Raad op 1 en 2 oktober zal proberen een algemene oriëntatie te bereiken op een pakket voorstellen om ontduiking en fraude met omzetbelasting aan te pakken (“quick fix”-pakket). De Europese Commissie zal tijdens de Ecofinraad verder wetgevende maatregelen toelichten om het witwassen van criminele tegoeden tegen te gaan. Ook zal de Raad terugblikken op het Europees Semester 2018 en bespreken welke lessen getrokken kunnen worden uit deze exercitie voor komende jaren.

27/09: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 1 en 2 oktober 2018