Europees ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

De Europese Commissie wil na 2020 meer geld uitgeven aan Afrika, migratie en veiligheid in het nieuwe Europese ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. De commissie BUHA-OS in de de Tweede Kamer vergadert over deze plannen met minister Kaag op woensdag 12 september.

Over de begrotingsvoor de periode 2021-2027 wordt namelijk nu al onderhandeld tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement. De Kamer controleert daarbij de Nederlandse inzet bij deze onderhandelingen. Het kabinet is positief over de hogere uitgaven aan het buitenlandbeleid door de EU, met name om uitdagingen als migratie integraal aan te pakken.

Tegelijkertijd wil Nederland een kleinere EU-begroting, terwijl veel lidstaten niet willen bezuinigen op traditionele posten als landbouw en economische ontwikkeling van armere Europese regio's. In het algemeen overleg kunnen de woordvoerders van de fracties de minister meegeven wat volgens deze leden prioriteit moet hebben. Daags vooraf aan deze commissievergadering krijgen de leden nog een technische briefing over de details van de voorstellen van de Europese Commissie.

11/09: Technische briefing MFK-voorstellen
12/09: Algemeen overleg Informele RBZ/Ontwikkelingssamenwerking