Feitelijke vragen over het Europees Defensiefonds

Op 13 juni jl. publiceerde  Europese Commissie een voorstel tot oprichting van een Europees Defensiefonds (EDF). Dit voorstel maakt deel uit van het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK), de Europese begroting voor 2021-2027, en betreft de instelling van een fonds, ter waarde van €13 miljard, voor de financiering van gezamenlijk defensieonderzoek en de gezamenlijke ontwikkeling van defensiecapaciteiten.

Over dit voorstel, en de kabinetsappreciatie, kunnen door de leden van de vaste commissie voor Defensie op woensdag 24 oktober feitelijke vragen worden gesteld aan de minister van Defensie. De antwoorden zullen betrokken kunnen worden bij het algemeen overleg over de EU-Defensieraad op 15 november 2018.

24/10: Feitelijke vragen EDF