Financering van ontwikkelingssamenwerking op EU agenda

De Europese Unie overweegt om meer met de private sector samen te werken om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen. De Europese Commissie heeft daartoe in het nieuwe Meerjarig Financieel Kader voor de periode 2021-2017 voorgesteld speciale fondsen op te richten. Publiek-private sectorsamenwerking zou met name op het Afrikaanse continent tot bloei moeten komen, om zo de demografische ontwikkelingen het hoofd te bieden. Op 26 november vergaderen de Europese ontwikkelingssamenwerkingsministers over deze voorstellen. De woordvoerders van de Kamercommissie voor BuHa-OS zullen op 20 november deze vergadering voorbespreken met minister Sigrid Kaag en daarbij de Nederlandse inzet afstemmen.

20/11: Algemeen overleg Ontwikkelingssamenwerking EU