Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 19 maart 2020

De Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSB) zal deze sessie vooral in het teken staan van de bespreking van het Commissie Werkprogramma 2020. De voornemens van de Europese Commissie voor dit jaar op SZW-terrein zien onder meer op wetgevende voorstellen voor een raamwerk voor minimumlonen voor werknemers in de EU en een bindend instrument gericht op loontransparantie man/vrouw. Niet-wetgevende initiatieven betreffen een herziening van de EU-vaardighedenagenda, een versterking van de EU-jongerengarantie, een verslag over demografische veranderingen gevolgd door een groenboek vergrijzing, en een startbijeenkomst over Platform Werk die moet uitmonden in een verdere agenda voor dit onderwerp. Andere onderwerpen op de agenda van de Raad zijn het Europees Semester, aanname van Raadsconclusies over welzijn op het werk, en een besluit over de ratificatie van een ILO-Verdrag over beëindiging van geweld en pesterijen op het werk.

11/03: Algemeen overleg Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 19 maart 2020