Gemeenschappelijk Landbouwbeleid besproken

Op 13 november vindt er een algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad plaats met minister Schouten van LNV. De woordvoerders zullen extra aandacht schenken aan de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie voor een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het Europees Parlement en de Raad maken meters(Agrafacts 26/10/2018) , en beginnen al hun standpunten in te nemen. De Kamer zal met de minister in debat gaan over de stand van zaken en de nadere invulling van de strategische plannen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de richtlijn over Oneerlijke Handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen (OHP). Het Europees Parlement probeert de reikwijdte van de richtlijn  te vergroten terwijl de Raad dit probeert te beperken.  

13/11: Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad