Gesprek met Europese Rekenkamer over Jaarverslag en Stabiliteits- en Groeipact

Op 11 november spreekt de vaste commissie Financiën met dhr. Alex Brenninkmeijer, het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer (ERK). Het eerste onderwerp betreft het op 4 oktober gepubliceerde Jaarverslag 2017 over de EU-begroting. Voor het tweede jaar op rij keurt de Europese Rekenkamer de EU-begroting 'beperkt' goed. Daarvoor gaf de Rekenkamer 22 jaar lang onafgebroken een 'negatieve verklaring' af. Als een algemene opmerking waarschuwt de Rekenkamer dat gegeven de geringe omvang van de EU-begroting (gelijk aan ongeveer 1 % van de omvang van de economie van de EU), de “EU niet méér moet beloven dan wat ze kan waarmaken”.

De vaste commissie Financiën spreekt ook over het in juli verschenen Speciaal Verslag over het preventieve deel van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). De Rekenkamer heeft hierin kritiek op de wijze waarop de Europese Commissie dit deel van het SGP handhaaft. In een persbericht stelt de Europese Rekenkamer dat de flexibiliteitsbepalingen van de Europese Commissie te ruim zijn gehanteerd waardoor de structurele staatsschuld in een aantal EU-lidstaten te weinig is verminderd of zelfs is opgelopen.

11/10: Gesprek over het ERK-jaarverslag 2017 en het stabiliteits- en groeipact