Gesprek over publiekconsultaties en de Conferentie over de toekomst van Europa

Op maandag 7 september 2020 voert de commissie Europese Zaken een gesprek met prof. dr. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en dr. Joost Kappelhof, hoofd methodologie van het SCP. Het gesprek gaat over de methodologische aspecten van een representatieve publieksconsultatie, die mogelijk zal worden gehouden in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa. De commissie heeft de conferentie aangemerkt als thema waarop zij haar kennispositie wil versterken.

De Conferentie over de Toekomst van Europa zal naar verwachting dit najaar van start gaan en twee jaar duren. In de voorlopige opzet wordt gedacht aan een doorlopende, Europabrede conferentie waarbij regeringen, EU-instellingen, nationale parlementen, burgers en maatschappelijke organisaties zullen bespreken hoe de democratische legitimiteit van de EU en het draagvlak voor het EU-beleid kunnen worden verstevigd.

Het gesprek vindt digitaal en daarom in besloten vorm plaats.

07/09: Gesprek met het SCP over de Conferentie over de Toekomst van Europa (via videoverbinding)