Gesprekken met adviescolleges over toekomst Europa

Op woensdag 16 januari spreekt de commissie Europese Zaken met twee adviescolleges over de recente rapporten die zij uitbrachten over de toekomst van de Europese Unie. In december 2108 verschenen de kabinetsreacties op deze rapporten.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bracht dit najaar het rapport ‘Europese variaties’ uit. In het rapport schets de WRR een perspectief om de Europese Unie beter te doen beantwoorden aan de behoeften en verwachtingen van haar burgers. Daarbij moet volgens de Raad meer dan voorheen de nadruk worden gelegd op variatie, zowel ten aanzien van de patronen van Europese samenwerking als ten aanzien van de verdeling van taken tussen verschillende overheidslagen.

De Adviesraad Internationale Aangelegenheid (AIV) publiceerde, eveneens dit najaar, een rapport over het bouwen van coalities binnen de EU na de Brexit. In het advies concludeert de AIV dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk en andere grote veranderingen rond en binnen Europa nopen tot heroriëntatie, waarbij Nederland moet inzetten op nieuwe partners. De AIV werkt dit uit voor diverse beleidsterreinen.  De AIV heeft dit onderzoek uitgevoerd op verzoek van de Tweede Kamer naar aanleiding van een door de Kamer aangenomen motie.

16/01: Technische briefings WRR en AIV