Handelsraad over EU-handelsbetrekkingen met VS en China

Op woensdag 20 november vindt het algemeen overleg plaats van de commissie BuHa-OS met minister Kaag ter voorbereiding op de Raad Buitenlandse Zaken Handel van donderdag 21 november in Brussel. Op de agenda staan een aantal actuele onderwerpen. Te beginnen met de hervorming van de WTO, met het oog op de dreigende verlamming van het geschillenbeslechtingssysteem. Ook zal de Raad stilstaan bij de stand van zaken van de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten. Vervolgens staat de uitvoering van handelsakkoorden op de agenda, naar aanleiding van het derde jaarverslag over 2018 van de Europese Commissie over dit onderwerp. Tijdens de lunch zullen de ministers ingaan op de lopende handelsbesprekingen, met de handelsrelatie tussen de EU en China in het bijzonder.

20/11: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken dd 21 november 2019