Handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA)

Op woensdag 6 november organiseert de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan aantal activiteiten met betrekking tot het handelsverdrag tussen de EU en Canada. Allereerst een rondetafelgesprek bestaande uit drie blokken met sprekers uit 1) het bedrijfsleven en vakbonden, 2) boerenorganisaties en maatschappelijk middenveld en 3) wetenschappers. Aansluitend zal een gesprek plaatsvinden met de Canadese ambassadeur in Den Haag, mevrouw Helfand, alsmede een gesprek met de heer Houben, hoofd van de afdeling VS en Canada bij DG Trade van de Europese Commissie. Ten slotte zal een besloten technische briefing plaatsvinden door ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken.  

Het akkoord tussen de EU en Canada is op 30 oktober 2016 ondertekend door de Canadese premier Trudeau, de voorzitter van de Europese Raad Tusk en de president van de Europese Commissie Juncker, nadat alle EU-lidstaten het akkoord hadden ondertekend. Op 15 februari 2017 heeft ook het Europees Parlement het akkoord goedgekeurd. De voorlopige toepassing van een groot deel van het akkoord, dat onder de exclusieve bevoegdheid van de EU valt, is daarmee ingegaan op 21 september 2017. Tot op heden is CETA geratificeerd door dertien lidstaten. De plenaire behandeling in de Tweede Kamer heeft nog niet plaatsgevonden. 

06/11: Gesprek, briefing en rondetafelgesprek CETA