Hervormingen van het GLB en oneerlijke handelspraktijken

Op dinsdag 9 oktober vindt er een algemeen overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 15 en 16 oktober 2018 plaats. Op de agenda staat onder andere de voortgang van de hervormingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Tevens zal de voortgang van het wetsvoorstel Oneerlijke Handelspraktijken in de voedselvoorzieningketen aan de orde komen.

Twee dagen na het het algemeen overleg vindt er een rondetafelgesprek plaats over het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid plaats. Verschillende belanghebbende kunnen dan met de woordvoerders van de fracties van de commissie LNV in debat over het toekomstige landbouwbeleid van de Europese Unie. 

09/10: Algemeen overleg LNV-Raad van 15 en 16 oktober 2018
11/10: Rondetafelgesprek toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid