Inbreng politieke dialoog met de Europese Commissie

De commissie Justitie en Veiligheid heeft op 26 september 2018 besloten een politieke dialoog aan te gaan met de Europese Commissie over het EU-voorstel de bevoegdheid van het nog in oprichting zijnde Europees Openbaar Ministerie (EOM) uit te breiden met de bestrijding van grensoverschrijdend terrorisme. Het mandaat van het EOM is nu beperkt tot het bestrijden van fraude met EU-fondsen.

Het voeren van een politieke dialoog is een formeel instrument van de Tweede Kamer om een tweegesprek aan te gaan met de Europese Commissie. Het kan gebruikt worden om een standpunt te verkondigen maar ook bijvoorbeeld om meer informatie over een voorstel te vragen.

29/11: Inbreng politieke dialoog EOM