Inbreng Politieke Dialoog over gezamenlijke COVID-19-responsmaatregelen

Aan het eind van 2020 heeft de Europese Commissie een aantal voorstellen gedaan die gaan over gezamenlijke COVID-19-responsmaatregelen. Het is een breed pakket aan maatregelen dat onder andere ingaat op de inzet van sneltests, de traceer-apps, vaccinatiecampagnes en veilig reizen. Ook stelt de Commissie een Richtlijn voor waarmee vaccins en testkits tijdelijk buiten de BTW-heffing kunnen blijven. Het doel van de voorstellen is om meer coördinatie en samenwerking te creëren op het gebied van gezondheid, en daarmee bij te dragen aan een toekomstbestendig gezondheidsbeleid (de EU-Gezondheidsunie).

Hoewel het voortouw bij de commissie VWS ligt, heeft de commissie Europese Zaken besloten om een politieke dialoog met de Europese Commissie te starten over deze voorstellen. Dit houdt in dat de inbreng van de leden (vragen en/of meningen) wordt verwerkt tot een brief aan de Europese Commissie. Na goedkeuring tijdens de Procedurevergadering (21 januari) wordt de brief verzonden en heeft de Commissie drie maanden om de brief te beantwoorden.

13/01: Inbreng Politieke Dialoog met de Europese Commissie