Inbreng verslag Goedkeuringswet Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en haar lidstaten en Canada

Op donderdag 4 april levert de commissie Buitenlandse Zaken inbreng voor het verslag bij het wetsvoorstel ter goedkeuring van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en Canada. Deze overeenkomst werd op 30 oktober 2016 ondertekend. Omdat niet alle onderdelen van de Overeenkomst tot de exclusieve bevoegdheid van de EU vallen, moet de Overeenkomst worden goedgekeurd door alle lidstaten. Goedkeuring door de nationale parlementen maakt daar onderdeel van uit. Het doel van overeenkomst is om de politieke banden tussen de EU en Canada te versterken met betrekking tot vraagstukken op het gebied van buitenlands beleid en veiligheid en op een groot aantal beleidsgebieden die verder reiken dan enkel handel en economie.

04/04: Inbreng verslag bij het wetsvoorstel ter goedkeuring van de strategische partnerschapsovereenkomst (BUZA)